Image de la noticia

Resolució del Director General de Planificació i Gestió Educativa per la qual es concedeixen les Beques Col·laboració en Departaments universitaris per al curs 2020-2021 destinades a alumnes que vagen a finalitzar els estudis de Grau o que estiguen cursant primer curs de Màsters universitaris oficials.

Resolució concessió beques col·laboració