Image de la noticia

Del 20 de juliol a les 14.00 hores fins el 2 de setembre romandrà oberta la Fase Extraordinària del procediment de preinscripció a estudis de màster per al curs 2022-23.

Important: Consulta el Llistat provisional de Màsters que s'oferten en Fase Extraordinària

Recorda que el procediment de sol.licitud estarà obert fins el 2 de setembre.

Pot participar l'estudiantat:
- que estiga en possessió d’un títol universitari oficial que done accés als estudis de màster, o que estiga en condicions d’obtenir-lo, com a molt tard, en data de 22 de setembre de 2022.
- d’un Grau impartit per una universitat de l’EEES als quals els quede per superar el TFG i fins un màxim de 9 crèdits ECTS

Consulta igualment el llistat de màsters que s'han tancat provisionalment en la Fase Extraordinària de preinscripció i que, per tant, no podràs seleccionar en la sol.licitud.

Llista d'enllaços: