Les Beques Luis Vives proporcionen tots els mitjans per a assolir la formació avançada especialitzada en estudis de màster i sufraguen les despeses de tota l'estada. Els estudiants postgraduats regressaran als seus països d'origen on aportaran els seus coneixements i contribuiran al fet que s'ampliïn les opcions dels seus habitants de portar una vida decent, digna i plena.

 

*L'aplicació TiquetingUV no estarà activa de l'1 al 31 d’agost.

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting consultes sobre beques

Beques

 

Convocatòria de Beques Luis Vives curs 2022-2023


Publicació DOGV

Concessió

Informació important:

La concessió finalitza el procés d'adjudicació de beques. Les sol·licituds s'han baremat d'acord amb la nota de l'expedient acadèmic de la titulació que habilita l'accés al Màster, amb l'aportació del document amb la nota mitjana calculada en base 10.

En cas d'haver-hi algun canvi que beneficiés als candidats de la llista d'espera, la Unitat de Cooperació contactarà amb l'interessat per mail.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 de maig al 2 de juny de 2022.

Per a sol·licitar la beca cal donar-se d'alta segons les indicacions de les bases 9 i 10 de la convocatòria en la seu electrònica de la Universitat de València  . Una vegada emplenat el procés d'alta, el sol·licitant podrà completar el procés electrònic de registre de la sol·licitud en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=RI_BLV

Només es valoraran les sol·licituds completes que reuneixin tots els requisits detallats en les bases de la convocatòria.

La sol·licitud s'emplenarà amb la nota de l'expedient acadèmic de la titulació que habilita l'accés al Màster que consti en el document amb la nota mitjana calculada en base 10, sent la nota mínima de 9 sobre 10.

No és necessari fer la preinscripció a màster per a sol·licitar la beca, a els beneficiaris de les beques se'ls farà la preinscripció d'ofici.

Com a convocatòria pública tota la informació constarà en les bases de la convocatòria, no es proporciona informació personalitzada.

Els requisits i documentació per a sol·licitar les beques seran els mateixos que es requereixen per a la preinscripció a màster, que poden consultar-se en la web estudis de postgrau .

 


 

Convocatòria de Beques Luis Vives del curs 2021-2022

Publicació DOGV

Concessió de les Beques Luis Vives 2021-2022

Informació important:

La concessió finalitza el procés d'adjudicació de beques. Les sol·licituds s'han baremat d'acord amb la nota de l'expedient acadèmic de la titulació que habilita l'accés al Màster, amb l'aportació del document amb la nota mitjana calculada en base 10.

S'ha requerit la documentació als candidats que reunien els requisits per ordre de prelació. 

En cas d'haver-hi algun canvi que beneficiés als candidats de la llista d'espera, la Unitat de Cooperació contactarà amb l'interessat per mail.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 20 d'abril al 19 de maig de 2021.

La beca se sol·licita en la seu electrònica de la Universitat de València seguint les indicacions de les base 9 i 10 de la convocatòria.

 


 

Convocatòria de Beques Luis Vives del curs 2020-2021

Publicació DOGV

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 12 de març al 12 d'abril de 2020.

Am data 14 de març 2020 se suspenen els terminis administratius amb caràcter general, en atenció a les mesures excepcionals en estat d'alarma pel COVID-19. El tràmit continuarà obert fins a un altre avís.

IMPORTANT: 

A causa de la represa dels terminis administratius, i amb l'objectiu d'adaptar-nos al calendari acadèmic, el 5 de juny es tancarà el termini de sol·licituds i el termini per a aportar tota la documentació requerida en la convocatòria a través de ENTREUInstruccions per a aportar documentació en ENTREU

Les sol·licituds que no aporten el document amb la nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (base 10.1.d), se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés.

Sol·licitud electrònica

Resolució de concessió de les beques

 


Convocatoria de Beques Luis Vives del curs 2019-2020

Publicació DOGV

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 9 de maig fins al 9 de juny de 2019.

Sol·licitud electrònica

Resolució de concessió de les beques

Annexos amb els llistats de beneficiaris i no beneficiaris

 


Convocatoria de beques Luis Vives del curs 2018-2019

Correcció d'errades de les ensenyaments exclosos de les beques.

Publicació DOGV

El termini de presentació de les sol·licituds es del 16 d'abril al 15 de maig de 2018.

Sol·licitud

Resolució de concessió de les beques

Annexos amb els llistats de beneficiaris i no beneficiaris

 


Convocatòria de Beques Luis Vives del curs 2017-2018

El termini de presentació de sol.licituds és del 4 de mars al 3 de abril de 2017.

Sol·licitud

Concessió

 

Convocatòria de Beques Luis Vives del curs 2016-2017

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de maig al 16 de juny de 2016.

Sol·licitud

Concessió

Els beneficiaris de la beca han d'enviar la seva acceptació expressa de la beca per mail a becascoop@uv.es en el termini màxim del 26 de juliol del 2016.

Els beneficiaris que no hagin enviat la seva acceptació en el termini s'entendrà que renuncien a la beca, i es passarà al següent candidat.

 


 

Convocatòria de Beques Luis Vives del curs 2015-2016

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 17 de juny de 2015.

Annex III Sol.licitud

Les sol.licituds hauran d'enviarse per mail a: becascoop@uv.es

Concessió

 


Convocatòria Beques Mediterrània del curs 2014-2015

El termini de presentació de sol·licituds és del 27 de maig al 18 de juny de 2014.

 


Convocatoria Beques Magreb-Mediterrània del curs 2013-2014

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 23 de juliol de 2013.

 


Convocatòria Beques Magreb Curso 2012-2013


Convocatòria Beques Magreb curso 2011-2012