Curs 2021-2022

El Ministeri d'Educació convoca anualment aquesta beca destinada als estudiants universitaris que estiguen matriculats de l'últim curs d'estudis de grau o que estiguen cursant primer curs d'un Màster universitari oficial.

Text de la convocatòria:

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-2022.

Requisits

  • No estar en possesió o en disposició legal d'obtindre un títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat o màster oficial.
  • Estar matriculat en el curs 2021-2022 de la totalitat dels crèdits/assignatures que li resten per finalitzar els estudis i haver superat el 75 per cent de la càrrega lectiva de la seua titulació
  • Disposar d'una determinada nota mitjana segons la rama de titulació.

Termini de presentació

Fins el 30 de setembre de 2021.

Sol·licitud i documentació

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica.

Es completarà el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, mitjançant imatge llegible (escanejada o fotografiada) i en fitxer format pdf, la plantilla facilitada per l'aplicació informàtica amb un esquema del projecte de col·laboració i l'avaluació del mateix pel departament, fins el 30 de setembre de 2021, una vegada completat aquest procés la sol·licitud quedarà presentada a tots els efectes.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases de la convocatòria.

Proposta de concessió provisional (07/10/2021)

Accés a la proposta de concessió provisional

Termini de reclamacions: del 8 al 22 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.