Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Valeriano Iranzo García

Comissió acadèmica del programa de doctorat

Nom, cognoms
Dr. D.Vicente Claramonte Sanz
Dra. D. Marc Artiga Galindo (Secretari)
Dr. D. Víctor Martín Verdejo Aparicio
Dr. D. Jordi Valor Abad
D. Llorenç Fontestad Sancasto (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals