Codi programa: 3119

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-infermeria-clinica-comunitaria

Organització:Facultad de Enfermería y Podología

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dra. Isabel Trapero Gimeno

Places ofertes de nou ingrés:12 places.

Objectius: Els objectius d’aquest programa són: formar investigadors amb una consciència crítica que els permeta actuar responsablement enfront de les tendències actuals en les demandes de salut; formar doctors i doctores capaces d'assumir la responsabilitat de liderar creativament les aportacions d'infermeria als processos de canvi en l'àmbit de la salut, als nous reptes del desenvolupament científic i tecnològic actual i als nous escenaris demogràfics, polítics, econòmics i socials que es presenten en la societat actual; poder enfrontar-se a les noves demandes derivades de l'envelliment, les malalties cròniques, la discapacitat i la dependència i als nous escenaris en la política social que són conseqüència de la globalització; contribuir a la creació d'espais que faciliten el desenvolupament de relacions que enfortisquen la participació en equips interdisciplinaris i transdisciplinaris, com a element clau per aconseguir el canvi en la qualitat i l'eficàcia de l'atenció a la salut.

Descripció: En la atención de salud está absolutamente demostrada la creciente importancia de enfermería y el elevado nivel de valoración y reconocimiento que han alcanzado los y las profesionales que han cursado su formación en el sistema universitario español, y que hace que algunos países de la Unión Europea consideren de forma preferente las solicitudes laborales de nuestros profesionales enfermeros. Este potencial de profesionales exige una respuesta del sistema educativo universitario y de las instituciones a la hora de facilitar el desarrollo de programas formativos y de investigación avanzados que les permitan generar y ampliar los conocimientos que exige la sociedad actual. Los importantes cambios en las demandas de salud del mundo contemporáneo, los nuevos retos del desarrollo científico y tecnológico, los nuevos escenarios demográficos, políticos, económicos y sociales que se presentan en la sociedad del siglo XXI y las crecientes demandas derivadas del envejecimiento, enfermedades crónicas, discapacidad, dependencia crean la necesidad de formar enfermeras y enfermeros investigadores, con una conciencia crítica que les permita actuar responsablemente frente a estos retos

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: doctinfermer@uv.es