• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat d'Economia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1332

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés 2021: 50

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 14,96 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: ------

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Forés Conchell, Dolores

Coordinador/a de la titulació Farinós Viñas, José Emilio

Coordinador/a de pràctiques externes Rico Belda, Paz

Coordinador/a de mobilitat Urquidi Martín, Ana C.

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis (Business Intelligence and Analytics – BIA) constitueix una novetat en el catàleg de títols universitaris espanyols i respon a la forta demanda de professionals amb habilitats analítiques en els negocis. Amb el grau en BIA es pretén formar el capital humà dotat per igual de competències tècniques i de visió de negoci.

L’objectiu és contribuir a la formació de persones capacitades en les modernes tecnologies d’anàlisi dades i les seues potencials aplicacions a la gestió empresarial, amb un coneixement clar de les necessitats reals de l’empresa i amb una dosi important d’iniciativa creativa per a enfrontar-se als reptes de l’economia digital i les noves formes d’interactuar de totes les parts que conflueixen en el mercat.

Informacions pràctiques:

L’alumnat del grau en BIA rebrà una formació quantitativa i tecnològica, equilibrada en competències per a la gestió empresarial, adaptables, flexibles i orientades a la consecució de resultats sostenibles, amb capacitat de col·laborar i treballar en equip, i un tarannà sempre obert a la innovació, especialment en tot allò relacionat amb les noves pautes i tendències que defineixen al nou entorn digital.

Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia. A més, en quart s'ha de cursar una optativitat de 30 crèdits, cinc assignatures a triar entre deu.