• Consulta l'oferta de graus

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

INFORMACIÓ GENERAL TFG DEL GRAU EN GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT

INFORMACIÓ CURS 2022/23:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions

Imprés acord entre tutor i alumne del treball de fi de grau

Calendari

Instància vist i plau tutor/a

(1) Avançament Convocatòria -SEU Electrònica

Normativa Convocatòria avançada:

 • És necessari sol·licitar l'avanç durant el període de matrícula (després d'haver realitzat aquesta matrícula)
 • Una vegada sol·licitada la convocatòria avançada, si l'alumne suspén o no es presenta, ESTÀ OBLIGAT PER NORMATIVA A PRESENTAR-SE A la CONVOCATÒRIA DE JUNY (O POT TRIAR GENER)

 

Calendari per a l'elecció de tema i tutor

Llistat definitiu d'assignació del Treball de Fi de Grau

 

 TRIBUNALS:

 

Avançament convocatòria

Convocatòria Gener

1ª Convocatòria

 

CALENDARI:

(1) CONVOCATÒRIA AVANÇADA 2022-23:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 16 de setembre de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- 3 i 4 d'octubre de 2022

                                        AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) 
 • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 17 d'octubre de 2022                                                        

1 CONVOCATÒRIA- 1er PERÍODE DE LECTURA GENER 2022-23:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 22 de decembre de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- 12 i 13 de gener de 2023

                                        AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) 
 • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 30 i 31 de gener de 2023   

PRIMERA CONVOCATÒRIA JUNY 2023

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 10 de maig de 2023

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- Del 24 al 26 de maig de 2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf)
 •  Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 13 i 14 de juny de 2023

 

SEGONA CONVOCATÒRIA JULIOL 2023

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 12 de juny de 2023

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- Del 26 al 27 de juny de 2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 • Treball Fi de Grau (en pdf)
 • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •   Recomanacions

3 - Període defensa:

- 13 i 14 de juliol de 2023

                                                          

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

García Carrión, Marta (Presidenta de la CAT) Serrano Lara, José Javier (Coordinador/a 2on curs)
López García, M. José (Coordinadora grau) Ferrándis Martínez, Adrían (Coordinador/a 3er curs)
Cerda Bolinches, Artemi (Coordinador/a 1er curs) Peñarrubia Zaragoza, María Pilar (Coordinador/a 4t curs)
 (estudiant)