• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Artemio Cerdá Bolinches
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33802 Cartografia I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33797 Geografia d'Europa 6 Formació bàsica Veure fitxa
33783 Història contemporània universal 6 Formació bàsica Veure fitxa
33782 Història general d'Espanya 6 Formació bàsica Veure fitxa
33784 Introducció a la geografia i el medi ambient 6 Formació bàsica Veure fitxa
33644 Introducció a la geografia física 6 Formació bàsica Veure fitxa
33789 Introducció a la geografia humana 6 Formació bàsica Veure fitxa
33780 Principis d'economia ambiental 6 Formació bàsica Veure fitxa
33785 Climatologia 6 Obligatori Veure fitxa
33793 Geografia de la població 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Javier Serrano Lara
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33801 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
33781 Introducció al dret: territori, urbanisme i medi ambient 6 Formació bàsica Veure fitxa
33803 Cartografia II 6 Obligatori Veure fitxa
33792 Espais rurals 6 Obligatori Veure fitxa
33791 Espais urbans 6 Obligatori Veure fitxa
33795 Geografia d'Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
33799 Geografia del País Valencià 6 Obligatori Veure fitxa
33786 Geomorfologia I: la formació del relleu 6 Obligatori Veure fitxa
35003 Geomorfologia II: processos, formes i sistemes 6 Obligatori Veure fitxa
33804 Sistemes d'informació geogràfica I 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Adrián Ferrandis Martínez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35004 Activitat productiva i medi ambient 6 Obligatori Veure fitxa
35005 Anàlisi integrat del medi natural 6 Obligatori Veure fitxa
33788 Biogeografia 6 Obligatori Veure fitxa
33798 Desenvolupament i medi ambient al Sud-est d'Àsia 6 Obligatori Veure fitxa
33794 Geografia econòmica 6 Obligatori Veure fitxa
33800 Geografia i medi ambient a l'Àfrica 6 Obligatori Veure fitxa
33787 Hidrologia 6 Obligatori Veure fitxa
33808 Mètodes i instruments de planificació 6 Obligatori Veure fitxa
33807 Ordenació del territori 6 Obligatori Veure fitxa
33805 Sistemes d'informació geogràfica II 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Pilar Peñarrubia Zaragoza
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33810 Avaluació ambiental 6 Obligatori Veure fitxa
33811 Pràctiques de camp per a l'anàlisi territorial i mediambiental 6 Obligatori Veure fitxa
33809 Riscos ambientals 6 Obligatori Veure fitxa
33822 Treball fi de grau en Geografia i Medi Ambient 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35007 Canvis ambientals: escales i processos 6 Optatiu Veure fitxa
33813 Desenvolupament local sostenible 6 Optatiu Veure fitxa
35006 Espais naturals protegits 6 Optatiu Veure fitxa
33796 Geografia regional del món (geografia II) 6 Optatiu Veure fitxa
33816 Història I 6 Optatiu Veure fitxa
33817 Història II 6 Optatiu Veure fitxa
33818 Història III 6 Optatiu Veure fitxa
33819 Història de l'art I 6 Optatiu Veure fitxa
33820 Història de l'art II 6 Optatiu Veure fitxa
33814 La construcció del paisatge 6 Optatiu Veure fitxa
36314 Paisatge i Medi ambient en la Història de l'Art 6 Optatiu Veure fitxa
33815 Planificació d'espais urbans i rurals 6 Optatiu Veure fitxa
33821 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
33806 Teledetecció aèria i especial 6 Optatiu Veure fitxa
33812 Turisme i medi ambient 6 Optatiu Veure fitxa