• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció de la Diplomatura en Educació Social

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Educació Social entrarà en vigor en el curs 2009-2010 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de diplomat/ada en Educació Social per la Universitat de València, publicat al BOE de 17 d'agost de 2000. El procediment d'extinció del títol de diplomat/ada serà curs a curs. Es respectaran les quatre convocatòries normatives per aquells estudiants que es troben cursant la fase final de la diplomatura, i s'implementaran les accions tutorials i d'orientació necessàries.