• Consulta l'oferta de graus

Desenvolupament de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de rendiment

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2009-201070.11%
2010-201171.65%
2011-201275.36%
2012-201376.72%
2013-201482.04%
2014-201577.07%
2015-201678.49%
2016-201780.32%
Taxa d'èxit

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2009-201079.24%
2010-201179.71%
2011-201283.43%
2012-201383%
2013-201486.5%
2014-201582.52%
2015-201685.43%
2016-201787.65%
Taxa de presentats i presentades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits presentats a avaluació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2009-201088.48%
2010-201189.89%
2011-201290.33%
2012-201392.43%
2013-201494.84%
2014-201593.4%
2015-201691.88%
2016-201791.63%
Taxa d'abandonament dels estudiants i les estudiantes de primer curs

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre els estudiants i les estudiantes d'una cohort d'entrada C matriculats en el títol, en el curs adadèmic X , que no s'han matriculat en aquest títol en els cursos X+1 i X+2, i el nombre total d'estudiants de la cohort d'entrada C que van accedir al títol en el curs acadèmic X.
- 2009-201014.47%
2010-20118.22%
2011-201221.62%
2012-201314.49%
2013-201413.51%
2014-201514.47%
2015-201620%
Taxa d'eficiència dels graduats i les graduades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre total de crèdits en què caldria haver-se matriculat els estudiants i les estudiantes graduats i graduades d'una cohort de graduació G per a superar un títol i el total de crèdits en què efectivament s'han matriculat els estudiants i les estudiantes graduats i graduades d'eixa cohort.
- 2012-201396.77%
2013-201489.39%
2014-201588.14%
2015-201685.63%
2016-201785.69%
Taxa de graduació

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre els estudiants i les estudiantes d'una cohort d'entrada C que superen, en el temps previst més un any, els crèdits d'un títol i el total dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés de la mateixa cohort.
- 2012-201360.53%
2013-201461.64%
2014-201547.3%
2015-201646.38%
Taxa de rendiment dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2009-201072.7%
2010-201172.44%
2011-201263.11%
2012-201368.09%
2013-201485.66%
2014-201573.99%
2015-201673.41%
2016-201768.91%
Taxa d'èxit dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2009-201081.01%
2010-201179%
2011-201274.75%
2012-201375.24%
2013-201489.5%
2014-201580.22%
2015-201678.16%
2016-201776.49%
Taxa de presentats per als estudiants i les estudiants de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el número crèdits presentats a avaluació pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2009-201089.75%
2010-201191.69%
2011-201284.43%
2012-201390.5%
2013-201495.72%
2014-201592.23%
2015-201693.93%
2016-201790.1%

Organització de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa d'estudiants preinscrits sobre les places ofertades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que sol·liciten cursar estudis mitjançant preinscripció i les places ofertes per a aquest títol.
- 2009-2010350%
2010-2011510%
2011-2012386.25%
2012-2013353.75%
2013-2014332.5%
2014-2015357.5%
2015-2016351.25%
2016-2017341.25%
Taxa d'estudiants preinscrits en primera opció sobre les places ofertades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que sol·liciten cursar els estudis, mitjançant preinscripció en primera opció i les places que s'oferten per a aquest títol.
- 2009-201091.25%
2010-2011120%
2011-2012105%
2012-201382.5%
2013-201488.75%
2014-201597.5%
2015-201686.25%
2016-201796.25%
Taxa d'oferta i demanda (taxa d'estudiants preinscrits en primera i segona opció sobre les places ofertades)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que sol·liciten cursar els estudis, mitjançant preinscripció en primera i segona opció i les places que s'oferten per a aquest títol.
- 2009-2010165%
2010-2011203.75%
2011-2012185%
2012-2013155%
2013-2014156.25%
2014-2015177.5%
2015-2016166.25%
2016-2017153.75%
Taxa d'estudiants preinscrits en primera opció sobre el total de preinscrits

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes preinscrits en primera opció en la titulació i el nombre total d'estudiants que han realitzat la preinscripció d'accés en aquests estudis.
- 2009-201026.07%
2010-201123.53%
2011-201227.18%
2012-201323.32%
2013-201426.69%
2014-201527.27%
2015-201624.56%
2016-201728.21%
Taxa de matriculació (taxa d'estudiants matriculats sobre les places ofertades)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que es matriculen en una titulació en relació amb les places per a aquest títol.
- 2009-201095%
2010-201191.25%
2011-201292.5%
2012-201386.25%
2013-201492.5%
2014-201595%
2015-201693.75%
2016-201791.25%
Demanda dels estudis (taxa d'estudiants matriculats sobre el total de preinscrits)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que es matriculen en una titulació i el nombre d'estudiants preinscrits.
- 2009-201026.07%
2010-201117.89%
2011-201223.95%
2012-201324.38%
2013-201426.32%
2014-201526.57%
2015-201626.33%
2016-201726.74%
Taxa d'estudiants matriculats en primera opció sobre el total de matriculats

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que es matriculen en primera opció sobre el nombre de matriculats i matriculades.
- 2009-201054.79%
2010-201163.01%
2011-201262.16%
2012-201356.52%
2013-201445.95%
2014-201550%
2015-201632%
2016-201752.05%
Forma d'accés a la titulació (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que accedixen a la titulació per les disverses vies d'accés i el nombre total d'estudiants matriculats i estudiantes matriculades en els estudis.
Prova d'Accés Universitari2009-201088.16%
2010-201176.71%
2011-201282.43%
2012-201384.06%
2013-201486.49%
2014-201584.21%
2015-201689.33%
2016-201794.52%
Cicle Formatiu Superior2009-20106.58%
2010-201120.55%
2011-201213.51%
2012-20138.7%
2013-20149.46%
2014-201510.53%
2015-20168%
2016-20174.11%
Titulats2009-20102.63%
2011-20122.7%
2012-20132.9%
2013-20141.35%
2014-20151.32%
2015-20161.33%
Majors 25 anys2009-20101.32%
2010-20111.37%
2012-20132.9%
2013-20142.7%
Altres2009-20101.32%
2010-20111.37%
2011-20121.35%
2012-20131.45%
2014-20153.95%
2015-20161.33%
2016-20171.37%
Nota mitjana d'accés (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, nota mitjana d'accés corresponent al nombre total d'estudiants i estudiantes que es matriculen per primera vegada en una titulació.
Prova d'Accés Universitari2009-20106.73
2010-20119
2011-20128.79
2012-20138.62
2013-20148.34
2014-20159.13
2015-20169.33
2016-20179.26
Cicle Formatiu Superior2009-20106.7
2010-20118.4
2011-20127.31
2012-20138.64
2013-20147.51
2014-20158.82
2015-20169.45
2016-20178.6
Titulats2009-20107.73
2011-20126.93
2012-20136.22
2013-20146.6
2014-20157.23
2015-20165
Majors 25 anys2009-20105.72
2010-20117.18
2012-20135.69
2013-20146.12
Altres2009-20106.82
2010-20115.93
2011-20128
2012-20138.69
2014-20158.51
2015-20169.15
2016-20176.62
Nota mitjana d'accés del 20% superior (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, nota mitjana d'accés corresponent al 20% dels estudiants i les estudiantes amb la nota mitjana més alta que es matriculen per primera vegada en una titulació.
Prova d'Accés Universitari2009-20107.82
2010-201110.75
2011-201252.41
2012-201310.33
2013-201410.18
2014-201510.51
2015-201610.83
2016-201710.81
Cicle Formatiu Superior2009-20107.5
2010-20119.92
2011-20128.96
2012-201310.24
2013-20148.5
2014-20159.94
2015-201610.42
2016-20178.87
Majors 25 anys2013-20146.83
Altres2014-201512.2
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de PDI funcionari/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI en plaça de funcionari en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2009-201079.41%
2010-201156.45%
2011-201267.57%
2012-201371%
2013-201469.07%
2014-201565.09%
2015-201657.43%
2016-201752.94%
Taxa de PDI doctor/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI Doctorat o Doctorada en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2009-201085.29%
2010-201172.58%
2011-201272.97%
2012-201384%
2013-201482.47%
2014-201583.02%
2015-201673.27%
2016-201771.57%
Taxa de PDI a temps complet

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI a temps complet en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2009-201082.35%
2010-201174.19%
2011-201271.62%
2012-201382%
2013-201481.44%
2014-201581.13%
2015-201674.26%
2016-201770.59%
Taxa de PDI per cossos docents

Per al curs acadèmic X, relació percentual de cadascun dels cossos docents en relació amb la totalitat de professorat de la titulació. Aquest indicador ens aporta informació sobre l'estructura del personal acadèmic del programa formatiu.
Catedràtic d'universitat2009-201017.65%
2010-201112.9%
2011-201213.51%
2012-201318%
2013-201418.56%
2014-201513.21%
2015-201611.88%
2016-201714.71%
Titular d'universitat2009-201058.82%
2010-201141.94%
2011-201252.7%
2012-201350%
2013-201447.42%
2014-201549.06%
2015-201643.56%
2016-201736.27%
Catedràtic d'escola universitària2012-20131%
2013-20141.03%
2014-2015.94%
Titular d'escola universitària doctor2012-20131%
2013-20141.03%
2014-2015.94%
2015-2016.99%
2016-2017.98%
Titular d'escola universitària no doctor2009-20102.94%
2010-20111.61%
2011-20121.35%
2012-20131%
2013-20141.03%
2014-2015.94%
2015-2016.99%
2016-2017.98%
Ajudant no doctor2014-2015.94%
2015-2016.99%
Ajudant doctor2009-20102.94%
2010-201111.29%
2011-20121.35%
2012-20137%
2013-20147.22%
2014-20159.43%
2015-20166.93%
2016-20179.8%
Associat2009-201014.71%
2010-201114.52%
2011-201216.22%
2012-201311%
2013-201410.31%
2014-20158.49%
2015-201612.87%
2016-201712.75%
Contractat doctor2010-20116.45%
2011-20122.7%
2012-20134%
2013-20145.15%
2014-20155.66%
2015-20168.91%
2016-20177.84%
Altres cos escala2009-20102.94%
2010-201111.29%
2011-201212.16%
2012-20137%
2013-20148.25%
2014-201510.38%
2015-201612.87%
2016-201716.67%
Crèdits impartits per cossos docents

Per al curs acadèmic X, relació percentual dels crèdits impartits per cadascun dels cossos docents en relació amb la totalitat de crèdits impartits en la titulació.
Catedràtic d'universitat2009-201028.58%
2010-201114.32%
2011-201217.29%
2012-201313.82%
2013-201413.31%
2014-201510.65%
2015-20169.5%
2016-201712.37%
Titular d'universitat2009-201047.75%
2010-201152.82%
2011-201261%
2012-201358.03%
2013-201460.22%
2014-201552.61%
2015-201648.7%
2016-201741.52%
Catedràtic d'escola universitària2012-20132.42%
2013-20141.63%
2014-2015.82%
Titular d'escola universitària doctor2012-20131.57%
2013-20141.4%
2014-20151.52%
2015-20161.17%
2016-20171.13%
Titular d'escola universitària no doctor2009-20101.95%
2010-2011.83%
2011-2012.62%
2012-2013.68%
2013-2014.61%
2014-2015.65%
2015-2016.43%
2016-2017.42%
Ajudant2014-2015.48%
2015-2016.82%
Ajudant doctor2009-20106.95%
2010-20114.15%
2011-2012.65%
2012-20135.18%
2013-20143.41%
2014-20156.63%
2015-20167.03%
2016-20177.48%
Associat2009-201012.68%
2010-201110.88%
2011-201211.17%
2012-20138.63%
2013-20146.3%
2014-20158.89%
2015-201611.52%
2016-201713.86%
Contractat doctor2010-20118.53%
2011-20121.84%
2012-20134.42%
2013-20145.65%
2014-20159.9%
2015-201612.65%
2016-201712.45%
Altres cos escala2009-20102.08%
2010-20118.47%
2011-20127.44%
2012-20135.25%
2013-20147.48%
2014-20157.84%
2015-20168.18%
2016-201710.77%