• Consulta l'oferta de graus

Bases Científiques Generals

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33075 Matemàtiques I 6 Veure fitxa
33076 Física 6 Veure fitxa
33077 Química 6 Veure fitxa
33078 Biologia 6 Veure fitxa
33079 Geologia 6 Veure fitxa

Bases Científiques del Medi Natural

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33080 Botànica 6 Veure fitxa
33081 Zoologia 6 Veure fitxa
33082 Microbiologia ambiental 6 Veure fitxa
33083 Ecologia 9 Veure fitxa
33084 Edafologia 4,5 Veure fitxa
33085 Meteorologia i climatologia 4,5 Veure fitxa
33086 Hidrologia continental i marina 4,5 Veure fitxa
33087 Geografia física 4,5 Veure fitxa

Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33088 Societat, població i territori 6 Veure fitxa
33089 Dret ambiental i administració pública 6 Veure fitxa
33090 Economia i medi ambient 6 Veure fitxa

Tecnologia Ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33091 Avaluació de la contaminació ambiental 6 Veure fitxa
33092 Fonaments d'enginyeria ambiental 4,5 Veure fitxa
33093 Tecnologies per al control de la contaminació 9 Veure fitxa
33094 Rehabilitació i restauració ambiental 4,5 Veure fitxa

Gestió i Qualitat Ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33095 Avaluació d'impacte ambiental 9 Veure fitxa
33096 Toxicologia ambiental i salut pública 4,5 Veure fitxa
33097 Sistemes integrats de gestió 6 Veure fitxa

Conservació, Planificació i Gestió del Medi

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33098 Ordenació del territori 9 Veure fitxa
33099 Gestió i conservació d'espècies i hàbitats 6 Veure fitxa
33100 Gestió i conservació de sòls i aigües 6 Veure fitxa

Matèries Instrumentals

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33101 Matemàtiques II 6 Veure fitxa
33102 Sistemes d'informació geogràfica 6 Veure fitxa

Coneixements i Tècniques Transversals

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33103 Incorporació als estudis en ciències ambientals 6 Veure fitxa
33104 Elaboració i gestió de projectes 4,5 Veure fitxa
33105 Interpretació i educació ambiental 6 Veure fitxa

Pràctiques Externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33106 Pràctiques externes 12 Veure fitxa

Treball de Fi de Grau

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33107 Treball fi de grau 12 Veure fitxa

Matèries Optatives

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33108 Indicadors i monitoratge ambiental 4,5 Veure fitxa
33109 Avaluació ambiental estratègica 4,5 Veure fitxa
33110 Casos pràctics d'avaluació ambiental 4,5 Veure fitxa
33111 Explotació i control de poblacions naturals 4,5 Veure fitxa
33112 Gestió d'espais protegits 4,5 Veure fitxa
33113 Estudi integrat del medi natural 7,5 Veure fitxa
33114 Gestió ambiental en l'empresa 6 Veure fitxa
33115 Prevenció de la contaminació industrial 6 Veure fitxa
33116 Tractament d'emissions i residus 6 Veure fitxa
33117 Gestió energètica. Energies renovables 6 Veure fitxa
33118 Tècniques d'anàlisi en química ambiental 6 Veure fitxa

Evaluació i gestió del Medi natural

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33108 Indicadors i monitoratge ambiental 4,5 Veure fitxa
33109 Avaluació ambiental estratègica 4,5 Veure fitxa
33110 Casos pràctics d'avaluació ambiental 4,5 Veure fitxa
33111 Explotació i control de poblacions naturals 4,5 Veure fitxa
33112 Gestió d'espais protegits 4,5 Veure fitxa
33113 Estudi integrat del medi natural 7,5 Veure fitxa

Gestió i Tecnología Ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33114 Gestió ambiental en l'empresa 6 Veure fitxa
33115 Prevenció de la contaminació industrial 6 Veure fitxa
33116 Tractament d'emissions i residus 6 Veure fitxa
33117 Gestió energètica. Energies renovables 6 Veure fitxa
33118 Tècniques d'anàlisi en química ambiental 6 Veure fitxa