• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: María Castelló Ruiz
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33078 Biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33080 Botànica 6 Formació bàsica Veure fitxa
33076 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
33079 Geologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33075 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33101 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
33077 Química 6 Formació bàsica Veure fitxa
33088 Societat, població i territori 6 Formació bàsica Veure fitxa
33081 Zoologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33103 Incorporació als estudis en ciències ambientals 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Carlos Martínez Pérez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33089 Dret ambiental i administració pública 6 Formació bàsica Veure fitxa
33083 Ecologia 9 Obligatori Veure fitxa
33084 Edafologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33091 Avaluació de la contaminació ambiental 6 Obligatori Veure fitxa
33092 Fonaments d'enginyeria ambiental 4,5 Obligatori Veure fitxa
33087 Geografia física 4,5 Obligatori Veure fitxa
33086 Hidrologia continental i marina 4,5 Obligatori Veure fitxa
33085 Meteorologia i climatologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33082 Microbiologia ambiental 6 Obligatori Veure fitxa
33102 Sistemes d'informació geogràfica 6 Obligatori Veure fitxa
33096 Toxicologia ambiental i salut pública 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Juan Monrós González
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33090 Economia i medi ambient 6 Obligatori Veure fitxa
33104 Elaboració i gestió de projectes 4,5 Obligatori Veure fitxa
33095 Avaluació d'impacte ambiental 9 Obligatori Veure fitxa
33099 Gestió i conservació d'espècies i hàbitats 6 Obligatori Veure fitxa
33100 Gestió i conservació de sòls i aigües 6 Obligatori Veure fitxa
33098 Ordenació del territori 9 Obligatori Veure fitxa
33094 Rehabilitació i restauració ambiental 4,5 Obligatori Veure fitxa
33097 Sistemes integrats de gestió 6 Obligatori Veure fitxa
33093 Tecnologies per al control de la contaminació 9 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Pascual López López
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33105 Interpretació i educació ambiental 6 Obligatori Veure fitxa
33106 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
33107 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33110 Casos pràctics d'avaluació ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
33113 Estudi integrat del medi natural 7,5 Optatiu Veure fitxa
33109 Avaluació ambiental estratègica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33111 Explotació i control de poblacions naturals 4,5 Optatiu Veure fitxa
33114 Gestió ambiental en l'empresa 6 Optatiu Veure fitxa
33112 Gestió d'espais protegits 4,5 Optatiu Veure fitxa
33117 Gestió energètica. Energies renovables 6 Optatiu Veure fitxa
33108 Indicadors i monitoratge ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
33115 Prevenció de la contaminació industrial 6 Optatiu Veure fitxa
33118 Tècniques d'anàlisi en química ambiental 6 Optatiu Veure fitxa
33116 Tractament d'emissions i residus 6 Optatiu Veure fitxa