• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció de la Llicenciatura en Ciències Ambientals

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Ciències Ambientals entrarà en vigor en el curs 2009-2010, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de llicenciat/ada en Ciències Ambientals per la Universitat de València, publicat al BOE de 5 de desembre de 2001. El grau s'implantarà de la següent manera: 1r, el curs 2009/2010, amb l'extinció de 1r de la llicenciatura;  el curs 2010/2011 s'implantaran la resta de cursos del grau, amb l'extinció de 2n, 3r i 4t de la llicenciatura; el curs 2011/2012 s'extingirà 5è de la llicenciatura.