Consulta l'oferta de graus.
.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomado en Turisme

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Comptabilitat Troncal Obligatori Introducció a la comptabilitat financera aplicada a les empreses turístiques
Dret i Legislació Troncal Formació bàsica Introducció al dret
Estructura de Mercats Troncal Obligatori Estructura dels mercats turístics
Introducció a l'Economia Troncal Formació bàsica Introducció a l'economia
Llengua Anglesa per a Turisme I Troncal Formació bàsica Comunicació en llengua anglesa per a turisme I
Màrqueting Turístic Troncal Obligatori Màrqueting turístic
Operacions i Processos de Producció Troncal Obligatori Direcció d'operacions
Organització i Gestió d'Empreses I Troncal Formació bàsica L'empresa i el seu entorn
Organització i Gestió d'Empreses: els Recursos Humans Troncal Optatiu Disseny organitzatiu i recursos humans
Patrimoni Cultural Troncal Obligatori Patrimoni cultural
Pràcticum Troncal Obligatori Pràctiques externes
Recursos Territorials Turístics Troncal Formació bàsica Introducció a la geografia del turisme
    Obligatori Recursos territorials turístics
Llengua Alemanya per a Turisme I Troncal Formació bàsica Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme I
Llengua Italiana per a Turisme I Troncal    
Llengua Francesa per a Turisme I Troncal    
Art com a Recurs Turístic I Obligatori Optatiu Interpretació del patrimoni artístic
Llengua Anglesa per a Turisme II Obligatori Obligatori Comunicació en llengua anglesa per a turisme II
Medi Ambient i Desenvolupament Turístic Obligatori Obligatori Espai turístic i medi ambient
Política Turística I Obligatori Obligatori Política turística I
Psicologia Social del Turisme Obligatori Obligatori Psicologia social del turisme
Llengua Francesa per a Turisme II Obligatori Obligatori Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme II
Llengua Italiana per a Turisme II Obligatori    
Llengua Alemanya per a Turisme II Obligatori    
Tècniques Quantitatives Obligatori Formació bàsica Estadística
Tecnologia de la Informació en Turisme Obligatori Obligatori TIC en turisme
Anàlisi de Conjuntura Turística Optatiu Obligatori Anàlisi de la conjuntura turística
Comptabilitat de Gestió en Empreses Turístiques Optatiu Optatiu Comptabilitat de gestió de les empreses turístiques
Dret de la Contractació Optatiu Obligatori Contractació en el sector turístic
Direcció Estratègica de les Empreses Turístiques Optatiu Obligatori Direcció estratègica d'empreses turístiques
Geografia de les Regions Turístiques Mediterrànies Optatiu Obligatori Geografia del turisme a Espanya
Gestió Financera Optatiu Optatiu Gestió financera d'empreses turístiques
Habilitats Interpersonals i Relacions Humanes Optatiu Obligatori Habilitats socials i treball en grup per a professionals del turisme
Llengua Anglesa per a Turisme III Optatiu Obligatori Comunicació en llengua anglesa per a turisme III
Política Turística II Optatiu Optatiu Política turística II
Llengua Alemanya per a Turisme III Optatiu Obligatori Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme III
Llengua Italiana per a Turisme III Optatiu    
Llengua Francesa per a Turisme III Optatiu    
Tècniques d'Investigació de Mercats Optatiu Obligatori Investigació de mercat turístics
Turisme i Desenvolupament Sostenible Optatiu Optatiu Turisme i desenvolupament sostenible