Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Francisco Morillas Jurado
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35105 Comunicació en llengua anglesa per a turisme I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35106 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35100 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
35102 Història del món contemporani 6 Formació bàsica Veure fitxa
35096 Incorporació als estudis de turisme 6 Formació bàsica Veure fitxa
35098 Introducció a l'economia 6 Formació bàsica Veure fitxa
35101 Introducció a la geografia del turisme 6 Formació bàsica Veure fitxa
35103 Introducció a la sociologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
35097 Introducció al dret 6 Formació bàsica Veure fitxa
35099 L'empresa i el seu entorn 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Elvira Montañés Brunet
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35119 Comunicació en llengua anglesa per a turisme II 6 Obligatori Veure fitxa
35124 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme II 6 Obligatori Veure fitxa
35112 Direcció estratègica d'empreses turístiques 6 Obligatori Veure fitxa
35114 Estructura dels mercats turístics 6 Obligatori Veure fitxa
35117 Geografia del turisme a Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
35109 Introducció a la comptabilitat financera aplicada a les empreses turístiques 6 Obligatori Veure fitxa
35107 Màrqueting turístic 6 Obligatori Veure fitxa
35122 Psicologia social del turisme 6 Obligatori Veure fitxa
35116 Recursos territorials turístics 6 Obligatori Veure fitxa
35126 TIC en turisme 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Sonia Dasí Rodríguez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35104 Anàlisi de la conjuntura turística 6 Obligatori Veure fitxa
35120 Comunicació en llengua anglesa per a turisme III 6 Obligatori Veure fitxa
35125 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme III 6 Obligatori Veure fitxa
35113 Direcció d'operacions 6 Obligatori Veure fitxa
35118 Espai turístic i medi ambient 6 Obligatori Veure fitxa
35123 Habilitats socials i treball en grup per a professionals del turisme 6 Obligatori Veure fitxa
35108 Investigació de mercat turístics 6 Obligatori Veure fitxa
35121 Patrimoni cultural 6 Obligatori Veure fitxa
35115 Política turística I 6 Obligatori Veure fitxa
35110 Regulació sectorial del turisme 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Rubén Arnandis i Agramunt
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35111 Contractació en el sector turístic 6 Obligatori Veure fitxa
35145 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
35146 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35130 Comunicació intercultural en llengua anglesa per a turisme 4,5 Optatiu Veure fitxa
35131 Comptabilitat de gestió de les empreses turístiques 4,5 Optatiu Veure fitxa
35133 Disseny organitzatiu i recursos humans 6 Optatiu Veure fitxa
35135 Emprenedoria en activitats turístiques 6 Optatiu Veure fitxa
35144 Estils de lideratge i tècniques de negociació 4,5 Optatiu Veure fitxa
35134 Ètica professional i responsabilitat social corporativa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35142 Gestió financera d'empreses turístiques 4,5 Optatiu Veure fitxa
35143 Interpretació del patrimoni artístic 4,5 Optatiu Veure fitxa
35128 Màrqueting de destinacions 6 Optatiu Veure fitxa
35129 Màrqueting de l'oci 6 Optatiu Veure fitxa
35139 Oferta complementària d'oci 4,5 Optatiu Veure fitxa
35141 Planificació territorial turística 6 Optatiu Veure fitxa
35137 Política turística II 4,5 Optatiu Veure fitxa
35127 Promoció d'organitzacions turístiques 4,5 Optatiu Veure fitxa
35132 Regulació i recursos de planificació turística 4,5 Optatiu Veure fitxa
35136 Sectors turístics: allotjament, restauració, distribució i transport 6 Optatiu Veure fitxa
35140 Turisme d'esdeveniments, negocis i congressos 4,5 Optatiu Veure fitxa
35138 Turisme i desenvolupament sostenible 4,5 Optatiu Veure fitxa