Consulta l'oferta de graus.
.

TFG_turisme_generico

En el Grau en Turisme el Treball de Fi de Grau és una matèria de 6 crèdits ECTS.

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València.

Sol·licitud, documents i presentació

Les instruccions pròpies, els requisits, oferta de treballs, procediment per a la realització i per a la presentació estan disponibles en la pàgina web de la Facultat d'Economia.