Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Carmen Montalba Ocaña
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33548 Activitat psicològica i comportament humà 6 Formació bàsica Veure fitxa
33516 Drets humans: drets socials 6 Formació bàsica Veure fitxa
33514 Economia aplicada a les ciències socials 6 Formació bàsica Veure fitxa
33518 Història social i política contemporània 6 Formació bàsica Veure fitxa
33512 Igualtat de gènere i no-discriminació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33519 Instruments i tècniques d'informació, organització de l'estudi i documentació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33547 Introducció a la psicologia social 6 Formació bàsica Veure fitxa
33515 Sociologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33493 Fonaments del treball social 12 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Encarna Canet Benavent
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33511 Antropologia social 6 Formació bàsica Veure fitxa
33517 Educació social: intervenció socioeducativa 6 Formació bàsica Veure fitxa
33501 Administració social i sistemes de benestar 6 Obligatori Veure fitxa
33499 Comunicació professional 4,5 Obligatori Veure fitxa
33498 Interacció social i comunicació en treball social 4,5 Obligatori Veure fitxa
33505 Introducció a la política social 4,5 Obligatori Veure fitxa
33494 Mètodes del treball social: individual, grupal i comunitari 6 Obligatori Veure fitxa
33495 Models aplicats al treball social 6 Obligatori Veure fitxa
33520 Pràctiques externes I 10,5 Obligatori Veure fitxa
33504 Prestacions del sistema públic de serveis socials 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Sergio Belda Miquel
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33507 Desenvolupament psicològic en el cicle vital 6 Obligatori Veure fitxa
33509 Estructura social contemporània 6 Obligatori Veure fitxa
33513 Introducció al dret de la protecció social 6 Obligatori Veure fitxa
33502 Investigació en sistemes de benestar social 6 Obligatori Veure fitxa
33508 Mètodes i tècniques d'investigació social 10,5 Obligatori Veure fitxa
33506 Política social 4,5 Obligatori Veure fitxa
33497 Projectes socials 6 Obligatori Veure fitxa
33510 Salut i treball social 4,5 Obligatori Veure fitxa
33503 Serveis socials 4,5 Obligatori Veure fitxa
33496 Tècniques i procediments en treball social 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Ana Isabel Vázquez Cañete
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33500 Investigació, diagnòstic i avaluació en treball social 6 Obligatori Veure fitxa
33521 Pràctiques externes II 21 Obligatori Veure fitxa
33522 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33529 Antropologia dels grups ètnics i culturals 4,5 Optatiu Veure fitxa
33534 Antropologia urbana 4,5 Optatiu Veure fitxa
33523 Benestar internacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
33530 Dret penitenciari 4,5 Optatiu Veure fitxa
33536 Hàbitat, territori i medi ambient 4,5 Optatiu Veure fitxa
33537 Ideologies i benestar social 4,5 Optatiu Veure fitxa
33541 Polítiques socials comparades 4,5 Optatiu Veure fitxa
33542 Programes d'animació sociocultural 4,5 Optatiu Veure fitxa
33531 Psicologia social de la inadaptació 4,5 Optatiu Veure fitxa
33538 Psicologia i sistema sexe/gènere 4,5 Optatiu Veure fitxa
33532 Sociologia de la desviació social 4,5 Optatiu Veure fitxa
33524 Sociologia de la salut 4,5 Optatiu Veure fitxa
33543 Tècniques de comunicació social 4,5 Optatiu Veure fitxa
33545 Treball social amb famílies i altres xarxes socials 4,5 Optatiu Veure fitxa
33546 Treball social amb menors 4,5 Optatiu Veure fitxa
33539 Treball social amb dones 4,5 Optatiu Veure fitxa
33526 Treball social amb persones amb diversitat funcional 4,5 Optatiu Veure fitxa
33527 Treball social amb persones majors 4,5 Optatiu Veure fitxa
33544 Treball social en diferents contextos educatius 4,5 Optatiu Veure fitxa
33525 Treball social en drogodependències 4,5 Optatiu Veure fitxa
33540 Treball social en polítiques actives d'ocupació 4,5 Optatiu Veure fitxa
33528 Treball social en salut mental 4,5 Optatiu Veure fitxa
33533 Treball social, immigració i interculturalitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
33535 Treball social i cooperació internacional al desenvolupament 4,5 Optatiu Veure fitxa