Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: José Santaemilia Ruiz
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35666 Ètica i pensament crític 6 Formació bàsica Veure fitxa
35431 Llengua alemanya 1 6 Formació bàsica Veure fitxa
35667 Llengua alemanya 2 6 Formació bàsica Veure fitxa
35579 Llengua A1: Ús i normativa de la llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35578 Llengua A1: Ús i normativa de la llengua espanyola 6 Formació bàsica Veure fitxa
35572 Lingüística aplicada a la traducció 6 Formació bàsica Veure fitxa
35577 Literatura i estudis culturals 6 Formació bàsica Veure fitxa
35576 Traducció i recepció de la cultura clàssica 6 Formació bàsica Veure fitxa
35645 TIC aplicades a la traducció 6 Obligatori Veure fitxa
35644 Traductologia 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Adrià Martí Badia
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35646 Documentació per a traductors 6 Obligatori Veure fitxa
35670 Llengua alemanya 3 6 Obligatori Veure fitxa
35674 Llengua alemanya 4 6 Obligatori Veure fitxa
35574 Llengua A2 (estilística de la llengua catalana) 6 Obligatori Veure fitxa
35573 Llengua A2 (estilística de la llengua espanyola) 6 Obligatori Veure fitxa
35647 Terminologia i lexicografia 6 Obligatori Veure fitxa
35615 Traducció general alemany 1 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
35618 Traducció general alemany 2 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Coordinació: Mabel Richart Marset
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Optatiu: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35676 Llengua alemanya 5 6 Obligatori Veure fitxa
35679 Llengua alemanya 6 6 Obligatori Veure fitxa
35648 Pragmàtica i mediació interlingüística 6 Obligatori Veure fitxa
35626 Traducció especialitzada alemany 1 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 36 Optatiu

4t curs

Coordinació: Cesáreo Calvo Rigual
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35635 Tècniques i pràctiques d'interpretació alemany 1 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
35638 Tècniques i pràctiques d'interpretació alemany 2 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
35641 Treball de fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
35629 Traducció especialitzada alemany 2 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
35632 Traducció especialitzada alemany 3 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
35621 Traducció general inversa espanyol-català / alemany 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35650 Institucions econòmiques, polítiques i socials contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35649 Introducció al dret comparat internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35642 Les professions del traductor 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35777 Llengua xinesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35762 Llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35737 Llengua anglesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35327 Llengua anglesa 5 6 Optatiu Veure fitxa
35328 Llengua anglesa 6 6 Optatiu Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35767 Llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Optatiu Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35614 Llengua russa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35653 Lingüística contrastiva alemany / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35643 Pràctiques en empresa 6 Optatiu Veure fitxa
35637 Tècniques i pràctiques d'interpretació anglès 1 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35640 Tècniques i pràctiques d'interpretació anglès 2 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35628 Traducció especialitzada anglès 1 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35631 Traducció especialitzada anglès 2 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35634 Traducció especialitzada anglès 3 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35652 Traducció general català / espanyol 6 Optatiu Veure fitxa
35651 Traducció general espanyol / català 6 Optatiu Veure fitxa
35616 Traducció general francès 1 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35619 Traducció general francès 2 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35657 Traducció general francès 3 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35617 Traducció general anglès 1 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35620 Traducció general anglès 2 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35658 Traducció general anglès 3 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35623 Traducció general inversa espanyol-català / anglès 6 Optatiu Veure fitxa
35624 Traducció general italià 1 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35625 Traducció general italià 2 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35659 Traducció general italià 3 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa