• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Francisco David Muñoz Rodríguez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33550 Dret sindical 6 Formació bàsica Veure fitxa
33551 Economia aplicada 6 Formació bàsica Veure fitxa
33549 Elements jurídics bàsics per a les relacions laborals 6 Formació bàsica Veure fitxa
33554 Història social i de les relacions laborals contemporànies 6 Formació bàsica Veure fitxa
33558 Instruments i tècniques d'informació, organització de l'estudi i documentació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33552 Introducció al funcionament de l'empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
33555 Psicologia del treball 6 Formació bàsica Veure fitxa
33556 Sociologia del treball 6 Formació bàsica Veure fitxa
33571 Conducta organitzacional 6 Obligatori Veure fitxa
33562 Dret del treball I 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Ana María Pons Carmena
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33553 La direcció en l'empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
33557 Teoria de les relacions laborals 6 Formació bàsica Veure fitxa
33577 Anàlisi econòmic de les polítiques sociolaborals 6 Obligatori Veure fitxa
33572 Conflicte i tècniques de negociació 6 Obligatori Veure fitxa
33563 Dret del treball II 6 Obligatori Veure fitxa
33575 Economia del treball 6 Obligatori Veure fitxa
33568 Estructura de l'organització i disseny de llocs de treball 6 Obligatori Veure fitxa
33566 Intervenció administrativa en les relacions laborals 6 Obligatori Veure fitxa
33560 Tècniques qualitatives d'investigació social 6 Obligatori Veure fitxa
33559 Tècniques quantitatives d'investigació social 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Ricardo Calvo Palomares
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33564 Dret de la seguretat social I 6 Obligatori Veure fitxa
33565 Dret de la seguretat social II 6 Obligatori Veure fitxa
33567 Dret processal laboral 6 Obligatori Veure fitxa
33570 Direcció estratègica de l'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
33569 La funció de recursos humans 6 Obligatori Veure fitxa
33574 Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laborals 6 Obligatori Veure fitxa
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat 6 Obligatori Veure fitxa
33573 Salut laboral 6 Obligatori Veure fitxa
33576 Sistemes de relacions laborals 6 Obligatori Veure fitxa
33561 Tècniques d'auditoria 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Francisco Balbastre Benavent
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33579 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
33580 Treball fi de grau en relacions laborals i recursos humans 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33587 Auditoria de la funció de recursos humans 6 Optatiu Veure fitxa
33595 Dret de la contractació privada 4,5 Optatiu Veure fitxa
33596 Dret de societats 4,5 Optatiu Veure fitxa
33583 Dinàmica sectorial i política econòmica valenciana 4,5 Optatiu Veure fitxa
33588 Direcció de la qualitat i recursos humans 4,5 Optatiu Veure fitxa
33597 Ocupació pública i relacions especials de treball 4,5 Optatiu Veure fitxa
33582 Ocupació i relacions laborals en el mercat de treball valencià 6 Optatiu Veure fitxa
33585 Formació, orientació i intermediació en el mercat laboral 4,5 Optatiu Veure fitxa
33594 Gestió comptable 6 Optatiu Veure fitxa
33591 Grups de treball 4,5 Optatiu Veure fitxa
33586 Medi ambient i iniciatives socials en el desenvolupament territorial 4,5 Optatiu Veure fitxa
33589 Polítiques, estratègia i direcció de recursos humans 6 Optatiu Veure fitxa
33584 Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local 4,5 Optatiu Veure fitxa
36323 Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local 4,5 Optatiu Veure fitxa
33590 Responsabilitat social corporativa en l'àmbit dels recursos humans 4,5 Optatiu Veure fitxa
33581 Sistemes laborals territorials i desenvolupament local 6 Optatiu Veure fitxa
33592 Tècniques de selecció i desenvolupament de persones 4,5 Optatiu Veure fitxa
33593 Tributació de l'empresa 6 Optatiu Veure fitxa