Consulta l'oferta de graus.
.

Calendari d'extinció de la Llicenciatura en Psicologia

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Psicologia entrarà en vigor en el curs 2009-2010, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de llicenciat/ada en Psicologia per la Universitat de València, publicat al BOE de 18 d'agost de 2000. Els quatre cursos del grau s'implantaran progressivament curs a curs. La llicenciatura de Psicologia s'extingirà de forma gradual curs a curs a partir de 2009/2010, conforme s'extingisca la docència es mantindran les convocatòries d'examen durant un curs.