Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Periodisme (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anàlisi de l'Entorn Social Troncal Formació bàsica Societat actual
Societat de la Informació Obligatori    
Estructura de la Comunicació Obligatori Obligatori Estructura de la comunicació i indústries culturals
Estructura de la Comunicació Troncal    
Història del Món Actual Troncal Formació bàsica Història del món actual
Història General de la Comunicació Obligatori Formació bàsica Història de la comunicació
Història General de la Comunicació Troncal    
Llengua Espanyola Escrita per als Mitjans de Comunicació Obligatori Formació bàsica Expressió oral i escrita per a mitjans de comunicació I (en espanyol)
Llengua Espanyola Escrita per als Mitjans de Comunicació Troncal    
Llengua Espanyola Oral per als Mitjans de Comunicació Obligatori    
Llengua Espanyola Oral per als Mitjans de Comunicació Troncal    
Teoria i Tecnologia de la Comunicació Escrita Obligatori Obligatori Gèneres informatius
Teoria i Tecnologia de la Comunicació Escrita Troncal    
Teoria i Tecnologia de la Comunicació Audiovisual Troncal Obligatori Tecnologies de la comunicació I
Introducció al Multimèdia Troncal Obligatori Tecnologies de la comunicació II
Tecnologia de la Ràdio i de la Televisió Obligatori    
Documentació Informativa Troncal Formació bàsica Documentació comunicativa
Teories de la Comunicació Obligatori Formació bàsica Teories de la comunicació
Teories de la Comunicació Troncal    
Llengua Catalana Escrita per als Mitjans de Comunicació Obligatori Formació bàsica Expressió oral i escrita per a mitjans de comunicació II (en català)
Llengua Catalana Oral per als Mitjans de Comunicació Obligatori    
Teoria i Pràctica dels Gèneres Informatius i Interpretatius Obligatori Obligatori Gèneres interpretatius
Internet per a Comunicadors Obligatori Obligatori Periodisme digital
Internet per a Comunicadors Troncal    
Periodisme Digital Troncal    
Història de la Comunicació Social al País Valencià Obligatori Obligatori Història de la comunicació social al País Valencià
Teoria i Pràctica dels Gèneres d'Opinió Obligatori Obligatori Gèneres periodístics d'opinió
Divulgació de la Informació Científica Optatiu Obligatori Divulgació d'informació científica i tecnològica
Tipologia i Producció d'Agències d'Informació Optatiu Obligatori Agències d'informació
Tipologia i Producció de Revistes i Magazines (en Paper i Electrònics) Optatiu Obligatori Revistes i magazins
Teoria i Tècnica de la Fotografia Optatiu Optatiu Fotoperiodisme i imatge digital
Comprensió i Utilitzacióde Dades i Estadístiques Optatiu Optatiu Estadística per a periodistes
Introducció a l'Economia Actual Optatiu Formació bàsica Introducció a l'economia actual
Institucions Polítiques Contemporànies Optatiu Formació bàsica Institucions polítiques contemporànies
Teoria i Història del Periodisme Troncal Obligatori Teoria i història del periodisme I
    Obligatori Teoria i història del periodisme II
Organització, Disseny i Producció de Diaris i Revistes (en Paper i Electrònic) Troncal Obligatori Organització i producció de periòdics i disseny gràfic i infografia
Periodisme Cultural Troncal Obligatori Periodisme de societat i cultura
Periodisme de Societat Troncal    
El Tractament Informatiu Econòmic Optatiu Obligatori Periodisme econòmic i el seu tractament
Periodisme Econòmic Troncal    
El TractamentInformatiu Polític Optatiu Obligatori Periodisme polític i el seu tractament
Periodisme Polític Troncal    
El Reportatged'Investigació Obligatori Obligatori Treball fi de grau en Periodisme
L'Entrevista en Profunditat Obligatori    
Periodisme d'Investigació i de Precisió Troncal    
Dret de la Informació Troncal Formació bàsica Dret de la comunicació
Llibertat d'Expressió i Ètica Informativocomunicativa Troncal    
Periodisme Esportiu Troncal Optatiu Periodisme esportiu
Periodisme Local/Comarcal Troncal Obligatori Periodisme local i comarcal
Programació, Disseny i Producció de Programes Radiofònics i Televisius Troncal Obligatori Informatius de televisió i tècniques de locució i presentació
El Tractament Informatiu Científic Optatiu Obligatori Periodisme de ciència i tecnologia i el seu tractament
Gabinets de Comunicació Optatiu Obligatori Gabinets de premsa i comunicació corporativa
Opinió Pública Optatiu Optatiu Comunicació política i opinió pública
Periodisme i Literatura Optatiu Optatiu Taller d'escriptura periodística
Periodisme de Violència i de Pau Optatiu Obligatori Periodisme de conflictes i pau
Seminari de Qüestions d'Actualitat Optatiu Optatiu Periodisme cinematogràfic
Taller d'Experimentació d'Innovacions Periodístiques Optatiu Obligatori Magazín informatiu en ràdio
Pràctiques Externes Optatiu Obligatori Pràctiques externes obligatòries
    Optatiu Pràctiques externes optatives
Cosmologia i Exploració de l'Espai Optatiu Optatiu Cosmologia i exploració de l'espai
Medicaments i Societat/Medicina i Salut Optatiu Optatiu Medicaments i societat / Medicina i salut
    Optatiu Anglès professional per a periodistes