Consulta l'oferta de graus.
.
 

La darrera edició de l'Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Grau en Matemàtiques analitza la quarta i quinta promoció, és a dir, els graduats i graduades que finalitzaren els seus estudis en 2017 i 2018. Les entrevistes es realitzaren en 2019, 1 o 2 anys després de l'obtenció de la titulació. A banda dels resultats d'aquest últim estudi també es poden trobar els informes dels estudis anteriors.

3r estudi (2016-2018)   Resum de l'EIL del Grau en Matemàtiques
Informe complet de l'EIL del Grau en Matemàtiques
Resum de l'EIL de la Branca de Ciències
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
2n estudi (2014-2016)   Resum de l'EIL del Grau en Matemàtiques
Informe complet de l'EIL del Grau en Matemàtiques
Resum de l'EIL de la Branca de Ciències
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
1r estudi (2013-2014)   Informe general
Informe dels principals indicadors d'inserció