Consulta l'oferta de graus.
.

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat d'Economia

Web específica del grau: https://ir.uv.es/rINQen3

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 108

Matèries optatives: 42

Pràctiques externes: 24

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1314

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
150

Preu del crèdit
[curs 2021-2022]:
0 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Dolores Forés Conchell

Coordinador/a de la titulació Gustavo Cuello Albornoz

Coordinador/a de pràctiques externes Paz Rico Belda

Coordinador/a de mobilitat Eugenia Ruiz Molina/ Asunción Hernández Fernández/Ana Zorío Grima

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en International Business respon a la necessitat de les empreses i entitats del nostre entorn que treballen en el context internacional. En una economia cada vegada més globalitzada, és necessari tenir especialistes que des de l’empresa i les institucions públiques treballen en el procés d’internacionalització. Aquest grau proporciona a l'estudiantat els coneixements i les eines adequades per a prendre decisions economicofinanceres, empresarials i de màrqueting tenint en compte els determinants i les repercussions internacionals. Així mateix,  l’alumnat adquireix les competències necessàries per a gestionar el desenvolupament internacional d'una empresa i per a treballar en les institucions internacionals implicades en les transaccions i la cooperació internacional. Per això, es potencia l'anàlisi de l'economia internacional i l'aprenentatge d'altres idiomes, fonamentalment l'anglès.
 

Informacions pràctiques:

En aquest grau hi ha dos grups de docència, un en anglès (A) i un en castellà (B). Per a accedir al grup d'anglès, cal fer-ne una prova de nivell.

L'estudiantat ha de fer una estada obligatòria d'un curs en una universitat estrangera. Si la seua estada s'allarga fins a tres o quatre semestres, es pot obtenir una doble titulació: la de la Universitat de València i la de la universitat en què s'ha fet l'estada.

L’alumnat ha de triar un dels tres itineraris o intensificacions curriculars que s’ofereixen. Cada itinerari es correspon amb un dels perfils professionals bàsics del grau. Per a poder matricular-se en un dels itineraris, cal haver superar 102 crèdits. L’ordre d’elecció de l’itinerari depèn de la nota mitjana d’aquests 102 crèdits.

El contingut del treball de fi de grau ha d’estar relacionat amb les pràctiques externes.