Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Gregorio González Alcaide
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33861 Gestió d'organitzacions 6 Formació bàsica Veure fitxa
33858 Història de la producció documental i bibliogràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
33859 Història de la transmissió i conservació dels textos. 6 Formació bàsica Veure fitxa
33863 Informàtica I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33864 Informàtica II 6 Formació bàsica Veure fitxa
33865 Introducció a informació i documentació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33862 Introducció a les ciències del comportament 6 Formació bàsica Veure fitxa
33860 Introducció a l'anàlisi estadística i el processament de dades. 6 Formació bàsica Veure fitxa
33857 Regulació d'organitzacions 6 Formació bàsica Veure fitxa
33866 Unitats i sistemes d'informació documental 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Adolfo Alonso Arroyo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33841 Arxivística I 6 Obligatori Veure fitxa
33842 Arxivística II 6 Obligatori Veure fitxa
33838 Arquitectura de la informació al web 6 Obligatori Veure fitxa
33828 Automatització de centres 6 Obligatori Veure fitxa
33833 Catalogació automatitzada 6 Obligatori Veure fitxa
33834 Catalogació general 6 Obligatori Veure fitxa
33831 Fonts, recursos i serveis d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33826 Gestió de recursos en unitats d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33835 Llenguatges documentals 6 Obligatori Veure fitxa
33837 Sistemes de representació de la informació i el coneixement 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Ramón Cirilo Gimeno
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33846 Bases de dades 6 Obligatori Veure fitxa
33851 Bibliometria 6 Obligatori Veure fitxa
33843 Descripció de documents d'arxiu 6 Obligatori Veure fitxa
33850 Estudis de conducta informativa i necessitats d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33827 Avaluació de sistemes d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
33830 Fonts d'informació especialitzades 6 Obligatori Veure fitxa
33847 Sistemes de gestió documental 6 Obligatori Veure fitxa
33836 Tècniques d'indexació i resum 6 Obligatori Veure fitxa
33852 Tècniques d'investigació documental 6 Obligatori Veure fitxa
33853 Tècniques historiogràfiques d'investigació documental 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Pau Viciano Navarro
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33854 Història del llibre 6 Obligatori Veure fitxa
33855 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
33856 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33832 Accés obert a la documentació científica 6 Optatiu Veure fitxa
33829 Alfabetització informacional 6 Optatiu Veure fitxa
33844 Arxius de l'administració pública 6 Optatiu Veure fitxa
33840 Catalogació de recursos electrònics 6 Optatiu Veure fitxa
33848 Fonaments de programació 6 Optatiu Veure fitxa
33845 Gènesi del procés documental 6 Optatiu Veure fitxa
33839 Interacció persona-ordinador 6 Optatiu Veure fitxa
33849 Serveis d'informació avançats en Internet 6 Optatiu Veure fitxa