Consulta l'oferta de graus.
.

Aquest grau no disposa d'adaptació

No és possible sol·licitar l'adaptació a aquest grau des de títols en procés d'extinció (llicenciatures, enginyeries,diplomatures o enginyeries tècniques) degut al fet que aquest grau no és una transformació de cap d'ells.

Per aquest motiu, la taula següent, d'equivalències per a l'adaptació als estudis de grau, indica que la informació no està disponible.
 

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Ciències Empresarials (2000)-Ontinyent-

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Comptabilitat de Costos Troncal Obligatori Comptabilitat de gestió
Comptabilitat Financera Troncal Formació bàsica Comptabilitat financera I
    Obligatori Comptabilitat financera II
Dret Tributari de l'Empresa Troncal Obligatori Sistema fiscal espanyol
Direcció Comercial I Troncal Obligatori Màrqueting financer
Direcció Comercial II Troncal    
Direcció d'Empreses I Troncal Formació bàsica Fonaments de direcció d'empreses
Direcció d'Empreses II Troncal Obligatori Direcció general i estratègia d'empresa
Direcció Financera I Troncal Obligatori Anàlisi i valoració de la inversió empresarial
Direcció Financera II Troncal    
Economia Mundial Troncal Obligatori Economia espanyola i internacional
Economia Espanyola i del País Valencià Troncal    
Estadística Troncal Formació bàsica Estadística I
Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa Troncal Optatiu Informàtica empresarial
Introducció a l'Economia Troncal Formació bàsica Principis d'economia (macroeconomia)
Introducció al Dret de l'Empresa Troncal Formació bàsica Dret mercantil
Matemàtica Financera Troncal Obligatori Matemàtica financera
Matemàtiques Empresarials Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Introducció a la Microeconomia Obligatori Formació bàsica Principis d'economia (microeconomia)
Auditoria Optatiu Obligatori Auditoria
Dret del Treball Optatiu Optatiu Dret del treball i de la seguretat social
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans Optatiu    
Economia de la Unió Europea Optatiu Optatiu Entorn empresarial de la Unió Europea: polítiques i estratègies
Fiscalitat de l'Empresa Optatiu Obligatori Fiscalitat de l'empresa
Gestió Financera Internacional de l'Empresa Optatiu Optatiu Finançament internacional de l'empresa
Història Econòmica Optatiu Formació bàsica Història econòmica
Inferència Estadística Optatiu Obligatori Estadística II
Planificació i Gestió Financera Optatiu Obligatori Planificació i gestió financera de l'empresa
Política Mediambiental i Empresa Optatiu Optatiu Política mediambiental en l'empresa

Diplomat en Ciències Empresarials (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Comptabilitat de Costos Troncal Obligatori Comptabilitat de gestió
Comptabilitat Financera Troncal Formació bàsica Comptabilitat financera I
    Obligatori Comptabilitat financera II
Dret Tributari de l'Empresa Troncal Obligatori Sistema fiscal espanyol
Direcció Comercial I Troncal Obligatori Màrqueting financer
Direcció Comercial II Troncal    
Direcció d'Empreses I Troncal Formació bàsica Fonaments de direcció d'empreses
Direcció d'Empreses II Troncal Obligatori Direcció general i estratègia d'empresa
Direcció Financera I Troncal Obligatori Anàlisi i valoració de la inversió empresarial
Direcció Financera II Troncal    
Economia Mundial Troncal Obligatori Economia espanyola i internacional
Economia Espanyola i del País Valencià Troncal    
Estadística Troncal Formació bàsica Estadística I
Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa Troncal Optatiu Informàtica empresarial
Introducció a l'Economia Troncal Formació bàsica Principis d'economia (macroeconomia)
Introducció al Dret de l'Empresa Troncal Formació bàsica Dret mercantil
Matemàtica Financera Troncal Obligatori Matemàtica financera
Matemàtiques Empresarials Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Introducció a la Microeconomia Obligatori Formació bàsica Principis d'economia (microeconomia)
Auditoria Optatiu Obligatori Auditoria
Dret del Treball Optatiu Optatiu Dret del treball i de la seguretat social
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans Optatiu    
Economia de la Unió Europea Optatiu Optatiu Entorn empresarial de la Unió Europea: polítiques i estratègies
Fiscalitat de l'Empresa Optatiu Obligatori Fiscalitat de l'empresa
Gestió Financera Internacional de l'Empresa Optatiu Optatiu Finançament internacional de l'empresa
Història Econòmica Optatiu Formació bàsica Història econòmica
Inferència Estadística Optatiu Obligatori Estadística II
Planificació i Gestió Financera Optatiu Obligatori Planificació i gestió financera de l'empresa
Política Mediambiental i Empresa Optatiu Optatiu Política mediambiental en l'empresa

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses(2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anàlisi Comptable Troncal Obligatori Anàlisi d'estats financers
Consolidació Comptable Troncal Obligatori Comptabilitat de grups d'empresa
Comptabilitat de Grups Multinacionals Optatiu    
Comptabilitat de Costos Troncal Obligatori Comptabilitat de gestió
Comptabilitat Financera Troncal Formació bàsica Comptabilitat financera I
    Obligatori Comptabilitat financera II
Introducció al Dret Mercantil Obligatori Formació bàsica Dret mercantil
Dret de l'Empresa Troncal    
Direcció Comercial I Troncal Obligatori Màrqueting financer
Direcció Comercial II Obligatori    
Direcció Estratègica I Troncal Obligatori Direcció general i estratègia d'empresa
Direcció Estratègica II Troncal    
Direcció Financera I Troncal Obligatori Anàlisi i valoració de la inversió empresarial
Direcció Financera II Obligatori    
Econometria Empresarial I Troncal Obligatori Econometria
Econometria Empresarial II Troncal    
Economia Espanyola Troncal Obligatori Economia espanyola i internacional
Economia Mundial Troncal    
Estadística I Troncal Formació bàsica Estadística I
Estadística II Troncal Obligatori Estadística II
Fonaments de Direcció d'Empreses Obligatori Formació bàsica Fonaments de direcció d'empreses
Fonaments de Direcció d'Empreses Troncal    
Matemàtica Economicoempresarial Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Matemàtica Financera Troncal Obligatori Matemàtica financera
Microeconomia I Troncal Formació bàsica Principis d'economia (microeconomia)
Teoria del Finançament I Troncal Obligatori Finançament de l'empresa
Teoria del Finançament II Troncal    
Introducció a l'Economia Obligatori Formació bàsica Principis d'economia (macroeconomia)
Programació Matemàtica Obligatori Formació bàsica Matemàtiques II
Tributació de l'Empresa I Obligatori Obligatori Fiscalitat de l'empresa
Anàlisi i Gestió Bancària Optatiu Obligatori Anàlisi i gestió bancària
Auditoria Financera Optatiu Obligatori Auditoria
Comptabilitat del Sector Públic Optatiu Obligatori Comptabilitat pública i d'empreses sense ànim de lucre
Comunicació Comercial Optatiu Optatiu Dret del treball i de la seguretat social
Dret del Treball Optatiu    
Economia de la Unió Europea Optatiu Optatiu Entorn empresarial de la Unió Europea: polítiques i estratègies
Finançament Internacional de l'Empresa Optatiu Optatiu Finançament internacional de l'empresa
Història Econòmica Optatiu Formació bàsica Història econòmica
Mercats d'Actius Financers Optatiu Obligatori Mercats i actius de renda variable
Operacions i Mercats de Renda Fixa Optatiu Obligatori Mercats i actius de renda fixa
Teoria General del Risc i de l'Assegurança Optatiu Obligatori Risc i assegurança