Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Fuencisla Martínez Lobato
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35929 Comptabilitat financera I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35931 Dret mercantil 6 Formació bàsica Veure fitxa
35934 Estadística I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35928 Fonaments de direcció d'empreses 6 Formació bàsica Veure fitxa
35930 Història econòmica 6 Formació bàsica Veure fitxa
35935 Incorporació a la Universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
35932 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35933 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
35926 Principis d'economia (microeconomia) 6 Formació bàsica Veure fitxa
35927 Principis d'economia (macroeconomia) 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Amparo Medal Bartual
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 55,5, Optatiu: 4,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35944 Anàlisi i valoració de la inversió empresarial 6 Obligatori Veure fitxa
35952 Comptabilitat de gestió 9 Obligatori Veure fitxa
35951 Comptabilitat financera II 9 Obligatori Veure fitxa
35936 Direcció general i estratègia d'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
35942 Econometria 4,5 Obligatori Veure fitxa
35937 Economia espanyola i internacional 6 Obligatori Veure fitxa
35941 Estadística II 4,5 Obligatori Veure fitxa
35938 Màrqueting financer 4,5 Obligatori Veure fitxa
35943 Matemàtica financera 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 4,5 Optatiu

3r curs

Coordinació: Francisco Higón Tamarit
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35953 Anàlisi d'estats financers 6 Obligatori Veure fitxa
35949 Anàlisi i gestió bancària 6 Obligatori Veure fitxa
35954 Comptabilitat de grups d'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
35955 Comptabilitat pública i d'empreses sense ànim de lucre 6 Obligatori Veure fitxa
35945 Finançament de l'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
35940 Fiscalitat de l'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
35947 Mercats i actius de renda fixa 6 Obligatori Veure fitxa
35948 Mercats i actius de renda variable 6 Obligatori Veure fitxa
35950 Risc i assegurança 6 Obligatori Veure fitxa
35939 Sistema fiscal espanyol 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Óscar Carchano Alcina
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35956 Auditoria 6 Obligatori Veure fitxa
35946 Planificació i gestió financera de l'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
35972 Pràctiques externes 24 Obligatori Veure fitxa
35973 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35958 Anàlisi de gènere i aplicació de plans d'igualtat en l'entorn empresarial 4,5 Optatiu Veure fitxa
35960 Comptabilitat internacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
35962 Control pressupostari i de gestió 4,5 Optatiu Veure fitxa
35970 Dret del treball i de la seguretat social 4,5 Optatiu Veure fitxa
35971 Economia valenciana 4,5 Optatiu Veure fitxa
35969 Empresa familiar 4,5 Optatiu Veure fitxa
35957 Entorn empresarial de la Unió Europea: polítiques i estratègies 4,5 Optatiu Veure fitxa
35961 Finançament internacional de l'empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35968 Govern corporatiu i responsabilitat social de l'empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35959 Informàtica empresarial 4,5 Optatiu Veure fitxa
35964 Introducció a la tècnica actuarial 4,5 Optatiu Veure fitxa
35963 Mercats i actius derivats 4,5 Optatiu Veure fitxa
35966 Planificació fiscal i fiscalitat internacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
35967 Política mediambiental en l'empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35965 Valoració i adquisició d'empreses 4,5 Optatiu Veure fitxa