Consulta l'oferta de graus.
.

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat d'Economia

Web específica del grau: https://ir.uv.es/Y0NcQqU

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 127,5

Matèries optatives: 22,5

Pràctiques externes: 24

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1315

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
140

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Dolores Forés Conchell

Coordinador/a de la titulació Reyes Mestre Barberá

Coordinador/a de pràctiques externes Paz Rico Belda

Coordinador/a de mobilitat David Huguet Benavent

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Finances i Comptabilitat representa una novetat en els estudis oferts per la Universitat de València i és una titulació relativament recent a Espanya que respon a les necessitats generades per les transformacions de l’economia i l’empresa actuals. No obstant això, es tracta d’una titulació molt estesa a les universitats europees i angloxasones. Així, el grau ofereix una formació de caràcter general en el món de l’empresa i l’economia, i de manera més concreta proporciona a l’alumnat un coneixement sòlid i especialitzat en el camp de les finances, la comptabilitat i la fiscalitat.

Informacions pràctiques:

Aquest grau és una de les vies més adequades perquè l'alumnat obtinga, amb una sèrie de complements formatius i acadèmics posteriors, la qualificació i l'acreditació professional necessàries per a treballar en el camp de l'auditoria. Com a conseqüència de l'orientació laboral del grau, en quart curs cal fer 24 crèdits obligatoris de pràctiques externes i un treball de fi de grau de 6 crèdits vinculat a les pràctiques realitzades. Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.