Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Ana Belén Cabrejas Peñuelas
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35319 Història i cultura dels països de parla anglesa 6 Formació bàsica Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Formació bàsica Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Formació bàsica Veure fitxa
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Formació bàsica Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Formació bàsica Veure fitxa
35334 Crítica pràctica de la literatura anglesa 6 Obligatori Veure fitxa
35331 Fonologia anglesa 6 Obligatori Veure fitxa
35333 Introducció a la literatura anglesa 6 Obligatori Veure fitxa
35324 Llengua anglesa 2 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Miguel Fuster Márquez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 12, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35665 Lingüística 6 Formació bàsica Veure fitxa
35355 Pensament en la cultura anglòfona 6 Formació bàsica Veure fitxa
35325 Llengua anglesa 3 6 Obligatori Veure fitxa
35326 Llengua anglesa 4 6 Obligatori Veure fitxa
35341 Literatura d'EUA I: dels orígens al segle XIX 6 Obligatori Veure fitxa
35332 Morfologia i lèxic de l'anglès 6 Obligatori Veure fitxa
35336 Narrativa anglesa dels segles XX i XXI 6 Obligatori Veure fitxa
35335 Teatre anglès dels segles XIX a XXI 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Coordinació: Miguel Teruel Pozas
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35349 Història de la llengua anglesa 6 Obligatori Veure fitxa
35327 Llengua anglesa 5 6 Obligatori Veure fitxa
35328 Llengua anglesa 6 6 Obligatori Veure fitxa
35342 Literatura d'EUA II: del segle XIX al XXI 12 Obligatori Veure fitxa
35338 Literatura anglesa del segle XIX 6 Obligatori Veure fitxa
35337 Poesia anglesa dels segles XX i XXI 6 Obligatori Veure fitxa
35347 Sintaxi de la llengua anglesa 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Coordinació: Vicent Cucarella Ramón
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35348 Adquisició i ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera 6 Obligatori Veure fitxa
35329 Llengua anglesa 7 6 Obligatori Veure fitxa
35330 Llengua anglesa 8 6 Obligatori Veure fitxa
35339 Literatura anglesa dels segles XVII i XVIII 6 Obligatori Veure fitxa
35340 Literatura anglesa medieval i del segle XVI 6 Obligatori Veure fitxa
35354 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35351 Anàlisi del discurs en llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35322 Desenvolupaments recents en lingüística 6 Optatiu Veure fitxa
35323 Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 Optatiu Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Optatiu Veure fitxa
35440 Grec I 6 Optatiu Veure fitxa
35441 Grec II 6 Optatiu Veure fitxa
35345 Anglès per a fins específics 6 Optatiu Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Optatiu Veure fitxa
35442 Llatí II 6 Optatiu Veure fitxa
35443 Llatí III 6 Optatiu Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Optatiu Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35752 Llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Optatiu Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Optatiu Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35777 Llengua xinesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35762 Llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35767 Llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Optatiu Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Optatiu Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Optatiu Veure fitxa
35427 Literatura grecollatina 6 Optatiu Veure fitxa
35426 Literatura basca 6 Optatiu Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Optatiu Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Optatiu Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Optatiu Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Optatiu Veure fitxa
35425 Literatures eslaves 6 Optatiu Veure fitxa
35350 Monogràfic de lingüística anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35352 Monogràfic de literatura anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35353 Monogràfic de literatura nord-americana 6 Optatiu Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35742 Morfologia espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35346 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
35444 Religió i mitologia grecoromana 6 Optatiu Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Optatiu Veure fitxa
35343 Traducció de textos generals en llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35344 Traducció de textos literaris i audiovisuals anglesos 6 Optatiu Veure fitxa