Consulta l'oferta de graus.
.

Calendari d'extinció d'Enginyeria Informàtica

El present pla d'estudis del títol de Graduat/ada en Enginyeria Informàtica entrarà en vigor en el curs 2010-2011 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial d’enginyer Informàtic o enginyera informàtica de la Universitat de València, publicat al BOE de 13 d’octubre de 2000. Com s'ha indicat, s'implantaran de forma progressiva els quatre cursos del grau: 1r en el curs 2010-2011, 2n en 2011-2012, 3r en 2012-2013 i 4t en 2013-2014. La implantació de cada nou curs del nou títol de grau coincidirà amb l'extinció del curs corresponent en el títol d'Enginyer/a en Informàtica.