Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Elena Giménez Urraco
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33451 Didàctica i organització educativa 12 Formació bàsica Veure fitxa
33456 Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
33452 Fonaments històrics de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33453 Iniciació a la investigació en educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33455 Pensament filosòfic contemporani 6 Formació bàsica Veure fitxa
33450 Psicologia del desenvolupament en educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33445 Sociologia i antropologia social 6 Formació bàsica Veure fitxa
33454 Teoria de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33465 Pedagogia social 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Mª José Galvis Doménech
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33461 Antropologia de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33486 Anàlisi de dades en educació 6 Obligatori Veure fitxa
33472 Educació social comparada 6 Obligatori Veure fitxa
33462 Filosofia de l'educació 6 Obligatori Veure fitxa
33446 Els subjectes, els processos i els contextos de l'aprenentatge 6 Obligatori Veure fitxa
33487 Mesurament educatiu 6 Obligatori Veure fitxa
33488 Mètodes de recollida d'informació en educació 6 Obligatori Veure fitxa
33463 Organització i direcció d'institucions socioeducatives 6 Obligatori Veure fitxa
33477 Política de l'educació 6 Obligatori Veure fitxa
33459 Pràctiques externes. Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Raquel Conchell Diranzo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33457 Administració social i sistemes de benestar 6 Obligatori Veure fitxa
33473 Educació internacional 6 Obligatori Veure fitxa
33482 Educació, participació social, desenvolupament comunitari i inclusió 6 Obligatori Veure fitxa
33490 Avaluació de programes i institucions socioeducatives 6 Obligatori Veure fitxa
33467 Familia i menor 6 Obligatori Veure fitxa
33475 Història de l'educació social a Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
33466 Intervenció educativa en processos d'adaptació social 6 Obligatori Veure fitxa
33478 Política de l'educació social 6 Obligatori Veure fitxa
33481 Programes d'acció sociocultural i educativa 6 Obligatori Veure fitxa
33458 Psicologia social 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Amparo Pérez Carbonell
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33460 Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius 25 Obligatori Veure fitxa
33492 Treball de fi de grau 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33448 Atenció a la diversitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
33474 Cooperació al desenvolupament i l'educació 4,5 Optatiu Veure fitxa
33485 Cultures juvenils i espais d'experiència educativa 4,5 Optatiu Veure fitxa
33491 Diagnòstic i atenció socioeducativa a la diversitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
33484 Educació de persones adultes 4,5 Optatiu Veure fitxa
33470 Educació per a la salut. Prevenció de conductes addictives 4,5 Optatiu Veure fitxa
33469 Educació per a la sostenibilitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
33489 Gestió i difusió del coneixement en l'àmbit socioeducatiu 4,5 Optatiu Veure fitxa
33476 Història de l'educació popular i d'adults 4,5 Optatiu Veure fitxa
33479 Iniciatives i models de política juvenil 4,5 Optatiu Veure fitxa
33480 Intervenció i mediació educativa 4,5 Optatiu Veure fitxa
33447 Orientació ocupacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
33471 Pedagogia de les persones majors 4,5 Optatiu Veure fitxa
33468 Pedagogia per a la inclusió social 4,5 Optatiu Veure fitxa
33449 Recursos tecnològics per a l'atenció a la diversitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
33483 Reptes educatius de la precarització 4,5 Optatiu Veure fitxa
33464 Tecnologies i estratègies en la comunicació socioeducativa 4,5 Optatiu Veure fitxa