Consulta l'oferta de graus.
.

Calendari d'extinció de la Llicenciatura en Economia

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Economia entrarà en vigor en el curs 2010-2011 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de llicenciat/ada en Economia per la Universitat de València, publicat al BOE de 18 d'agost de 2000. L'amortització de la llicenciatura es realitzarà en paral·lel a la implantació del grau. Es respectaran les quatre convocatòries (dos per curs acadèmic) per a aquells estudiants que es troben cursant matèries sense docència, en cas de no fer-ho, hauran d'incorporar-se als nous estudis.