Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Economia (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Comptabilitat Financera i de Costos Troncal Formació bàsica Introducció a la comptabilitat financera
Direcció Estratègica Troncal Obligatori Direcció estratègica de l'empresa
Econometria Troncal Obligatori Econometria II
Economia del Sector Públic Troncal Obligatori Economia del sector públic I
    Obligatori Economia del sector públic II
Economia Espanyola Troncal Obligatori Economia espanyola
Economia Mundial Troncal Obligatori Economia internacional
Estadística I Troncal Formació bàsica Estadística I
Estadística II Troncal Obligatori Estadística II
Fonaments d'Anàlisi de Balanços Troncal Obligatori Anàlisi de la informació econòmica i financera
Fonaments de Direcció Financera Troncal Obligatori Finances
Matemàtica Financera Obligatori    
Introducció al Dret Troncal Formació bàsica Introducció al dret
Macroeconomia Avançada Troncal Obligatori Macroeconomia dinàmica
Teoria del creixement Econòmic Optatiu    
Macroeconomia I Troncal Obligatori Macroeconomia I
Macroeconomia II Troncal Obligatori Macroeconomia II
Matemàtica Economicoempresarial Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Microeconomia Avançada I Troncal Optatiu Microeconomia: mercats i contractes
Microeconomia Avançada II Troncal    
Temes d'Anàlisi Microeconòmica Aplicada Optatiu    
Microeconomia I Troncal Obligatori Microeconomia I
Microeconomia II Troncal Obligatori Microeconomia II
Política Econòmica I Troncal Obligatori Política econòmica I. Polítiques instrumentals
Política Econòmica II Troncal Obligatori Política econòmica II. Polítiques sectorials i estructurals
Programació Matemàtica Troncal Formació bàsica Matemàtiques II
Economia de la Unió Europea Obligatori Obligatori Economia de la Unió Europea
Fonaments de Direcció d'Empreses Obligatori Formació bàsica Fonaments de direcció d'empreses
Història Econòmica I Obligatori Formació bàsica Història econòmica I
Història Econòmica I Troncal    
Història Econòmica II Obligatori Obligatori Història econòmica II
Història Econòmica II Troncal    
Introducció a l'Economia Obligatori Formació bàsica Introducció a l'economia I
    Formació bàsica Introducció a l'economia II
Introducció a la Política Econòmica Obligatori Obligatori Introducció a la política econòmica
Principis d'Econometria Obligatori Obligatori Econometria I
Anàlisi de Dades i Sistemes d'Informació Optatiu Optatiu Anàlisi de dades
Anàlisi Econòmica Regional Optatiu Optatiu Anàlisi econòmica regional
Anàlisi i Gestió Bancària Optatiu Optatiu Mercats financers i operacions bancàries
Comerç Internacional Optatiu Optatiu Comerç internacional
Comptabilitat del Sector Públic Optatiu Optatiu Comptabilitat d'entitats sense ànim de lucre i del sector públic
Desenvolupament Econòmic i Canvi Tecnològic Optatiu Optatiu Competitivitat, innovació i polítiques de R+D
Economia Agrària Optatiu Optatiu Economia agrària
Economia dels Països en Desenvolupament Optatiu Optatiu Desenvolupament econòmic i polítiques de cooperació al desenvolupament
Economia del País Valencià Optatiu Optatiu Economia valenciana
Economia Industrial Optatiu Optatiu Organització industrial
Economia Industrial Aplicada Optatiu Optatiu Economia industrial aplicada
Economia Laboral Optatiu Optatiu Economia laboral
Economia Regional i Urbana Optatiu Optatiu Economia regional i urbana
Economia Social Optatiu Optatiu Economia social
Estratègies d'Empresa Optatiu Optatiu Estratègies empresarials
Avaluació Econòmica Pública Optatiu Optatiu Avaluació econòmica pública
Finançament Empresarial Optatiu Optatiu Finances corporatives
Hisenda Autonòmica i Local Optatiu Optatiu Federalisme fiscal: hisenda autonòmica i local
Història de l'Anàlisi Econòmica Moderna Optatiu Optatiu Pensament econòmic contemporani
Introducció a la Història del Pensament Econòmic Optatiu    
Història Econòmica d'Espanya (Segle XX) Optatiu Optatiu Creixement i desenvolupament econòmic en la història
Història Econòmica d'Europa (Segle XX) Optatiu    
Integració Econòmica Optatiu Optatiu Integració econòmica real i financera
Macroeconomia d'una Economia Oberta Optatiu Optatiu Macroeconomia internacional
Temes d'Anàlisi Macroeconòmica Aplicada Optatiu    
Matemàtiques per als Models Dinàmics Optatiu Optatiu Matemàtiques per als models dinàmics
Política Econòmica de la Unió Europea Optatiu Optatiu Política econòmica de la UE
Política Econòmica Regional i Urbana Optatiu Optatiu Territori i polítiques de desenvolupament regional i local
Pràctiques Professionals Optatiu Optatiu Pràctiques professionals
Regulació Pública Optatiu Optatiu Regulació pública
Sistema Tributari Espanyol Optatiu Optatiu Sistema tributari espanyol
Teoria de Jocs Optatiu Obligatori Teoria de jocs i conducta estratègica
Teoria Econòmica dels Recursos Naturals Optatiu Optatiu Economia ambiental
Teoria Monetària i Bancària Optatiu Optatiu Economia monetària i bancària