Consulta l'oferta de graus.
.

Calendari d'extinció de la Llicenciatura en Criminologia

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Criminologia entrarà en vigor en el curs 2010-2011, progressivament curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de llicenciat/ada en Criminologia per la Universitat de València, publicat al BOE de 5 d'agost de 2005. La llicenciatura s'extingirà de forma gradual curs a curs a partir de 2013/2014, una vegada extingida la docència d'una assignatura, l'estudiant disposarà de quatre convocatòries per aprovar-la.