Consulta l'oferta de graus.
.
  • CG1: Anàlisi d'informació per a avaluar problemes polítics o de gestió pública i elaborar propostes de millora
  • CG2: Pensament crític.
  • CG3: Treball en equip.