Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Juan Rodríguez Teruel
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36705 Dret constitucional 6 Formació bàsica Veure fitxa
36703 Economia política 6 Formació bàsica Veure fitxa
36709 Fonaments de ciència política i de l'administració I 6 Formació bàsica Veure fitxa
36710 Fonaments de ciència política i de l'administració II 6 Formació bàsica Veure fitxa
36704 Geografia Humana 6 Formació bàsica Veure fitxa
36702 Història contemporània universal 6 Formació bàsica Veure fitxa
36706 Història del pensament polític I 6 Formació bàsica Veure fitxa
36707 Història del pensament polític II 6 Formació bàsica Veure fitxa
36701 Introducció a la Sociologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
36708 Universitat, investigació i política 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Iván Medina Iborra
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36712 Actors polítics: partits, grups d'interès i moviments socials 6 Obligatori Veure fitxa
36713 Cultura i comportament polítics 6 Obligatori Veure fitxa
36714 Economia del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa
36715 Fonament de dret administratiu 6 Obligatori Veure fitxa
36716 Història de les institucions de l'Espanya contemporània 6 Obligatori Veure fitxa
36717 Relacions internacionals 6 Obligatori Veure fitxa
36718 Sistema polític espanyol i de la Comunitat Valenciana I 6 Obligatori Veure fitxa
36719 Sistema polític espanyol i de la Comunitat Valenciana II 6 Obligatori Veure fitxa
36720 Tècniques d'investigació qualitatives 6 Obligatori Veure fitxa
36721 Tècniques d'investigació quantitatives 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Melany Barragán Manjón
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36722 Anàlisi i avaluació de polítiques públiques 6 Obligatori Veure fitxa
36723 Comunicació política, institucional i noves tecnologies 6 Obligatori Veure fitxa
36724 Cooperació internacional i desenvolupament 6 Obligatori Veure fitxa
36725 Democràcia i auditoria democràtica 6 Obligatori Veure fitxa
36726 Estructura de l'ocupació i protecció social 6 Obligatori Veure fitxa
36727 Formes d'organització administrativa 6 Obligatori Veure fitxa
36750 Gènere i política 6 Obligatori Veure fitxa
36728 Institucions de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
36729 Política comparada 6 Obligatori Veure fitxa
36730 Règim de la Hisenda Pública i de l'Administració Financera 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: José Landete Casas
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 37,5, Optatiu: 22,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36731 Lideratge polític i assessoria institucional 4,5 Obligatori Veure fitxa
36748 Polítiques públiques sectorials 4,5 Obligatori Veure fitxa
36747 Pràctiques externes 13,5 Obligatori Veure fitxa
36751 Reforma de l'administració i administració digital 4,5 Obligatori Veure fitxa
36749 Teoria i filosofia política contemporània 4,5 Obligatori Veure fitxa
36711 Treball Fí de Grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 22,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36753 Anàlisi avançada de dades en Ciències Socials 4,5 Optatiu Veure fitxa
36732 Anàlisi de la corrupció, transparència i bon govern 4,5 Optatiu Veure fitxa
36733 Ciutadania, immigració i diversitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
35218 Dret constitucional II 7,5 Optatiu Veure fitxa
35224 Dret financer i tributari II 6 Optatiu Veure fitxa
36739 Dret mediambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
35212 Dret processal I (Introducció) 4,5 Optatiu Veure fitxa
36734 Desenvolupament sostenible 4,5 Optatiu Veure fitxa
36740 Economia mundial 4,5 Optatiu Veure fitxa
36735 Estructura social d'Espanya i de la Comunitat Valenciana 4,5 Optatiu Veure fitxa
34404 Estructura i canvi social 6 Optatiu Veure fitxa
36744 Despesa pública i pressupost 4,5 Optatiu Veure fitxa
36736 Geopolítica i nacionalismes 4,5 Optatiu Veure fitxa
36741 Govern i administració local 4,5 Optatiu Veure fitxa
36737 Història contemporània del País Valencià 4,5 Optatiu Veure fitxa
36742 Institucions de Dret Autonòmic Valencià 4,5 Optatiu Veure fitxa
36743 Intel·ligència per a l'acció política 4,5 Optatiu Veure fitxa
34426 Intervenció grupal i comunitària 6 Optatiu Veure fitxa
36752 Introducció a les relacions laborals i de seguretat social 4,5 Optatiu Veure fitxa
36745 Relacions intergovernamentals 4,5 Optatiu Veure fitxa
36738 Religió i política en el món contemporani 4,5 Optatiu Veure fitxa
34410 Societat i medi ambient: població i recursos naturals 6 Optatiu Veure fitxa
36746 Urbanisme i planificació del territori 4,5 Optatiu Veure fitxa