Consulta l'oferta de graus.
.
 • CE1: Aplicar críticament les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració Pública.
 • CE2: Saber identificar, dissenyar i transmetre missatges i informació política, especialment discursos polítics i campanyes polítiques i institucionals a través de mitjans analògics i digitals.
 • CE3: Saber utilitzar els mètodes i tècniques d'anàlisis quantitatives i qualitatives, així com el mètode comparatiu.
 • CE4: Saber analitzar escenaris d'actuació en política internacional i proposar actuacions per a diferents tipus d'actors.
 • CE5: Saber elaborar informes, dictàmens i treballs de recerca política.
 • CE6: Interpretar els marcs polítics i processos històrics establint anàlisis comparatives de canvi i de prospecció futura.
 • CE7: Conèixer i saber analitzar l'estructura i funcionament de les Administracions públiques.
 • CE8: Saber analitzar l'estructura i funcionament dels sistemes i processos polítics, els seus elements, així com la seua dimensió històrica, amb especial atenció al sistema polític espanyol i al de la Unió Europea.
 • CE9: Conèixer i saber analitzar les característiques i pautes d'actuació dels principals actors polítics (partits, sindicats, grups d'interès i nous moviments socials).
 • CE10: Conèixer i saber analitzar els processos electorals, tant des del punt de vista institucional, com des del del comportament dels actors col·lectius i individuals.
 • CE11: Saber analitzar les principals tècniques de gestió en l'Administració Pública i dissenyar estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics davant els reptes del nou entorn digital.
 • CE12: Analitzar el disseny, la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques públiques i fer recomanacions de millora, especialment en les polítiques de gènere, medi ambient i desenvolupament sostenible.
 • CE13: Saber distingir els valors, ideologies, actituds i pautes de comportament dels ciutadans així com la seua evolució temporal.
 • CE14: Conèixer i saber analitzar l'entorn econòmic, la dimensió econòmica del sector públic i les tècniques de gestió econòmica de projectes.
 • CE15: Conèixer i saber analitzar les característiques, causes i conseqüències de reptes socials contemporanis: desigualtat de gènere, ciberseguretat i sostenibilitat del desenvolupament.
 • CE16: Aplicar críticament les principals teories i enfocaments de gènere a les institucions, actors i polítiques públiques.