Consulta l'oferta de graus.
.
  • CG1: Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític en l'aplicació del mètode científic.
  • CG2: Capacitat per pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
  • CG3: Comprensió del món natural com a producte de l'evolució i de la seua vulnerabilitat enfront de la influència humana.
  • CG4: Desenvolupament d'un compromís ètic i capacitat de participació en el debat social.
  • CG5: Capacitat d'utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
  • CG6: Capacitat d'iniciativa i lideratge per al treball multidisciplinari en equip i la cooperació.
  • CG7: Capacitat per a l'assimilació de textos científics en anglés. … …