Consulta l'oferta de graus.
.

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Biològiques

Web específica del grau: www.uv.es/graus/bioquimica-biomedicina

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 144

Matèries optatives: 24

Pràctiques externes: 12 inclosos en M.Opt.

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1109

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
80

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Juan Carlos Igual García

Coordinador/a de la titulació Juan Carlos Igual García

Coordinador/a de pràctiques externes Carlos García Ferris

Coordinador/a de mobilitat Paula Alepuz Martínez

Interès acadèmic, científic o professional:

L’objectiu d’aquest títol és la formació de professionals en l’àmbit de la biologia amb una base àmplia i generalista de coneixements i amb una formació experimental sòlida que garantisca l’adquisició de les competències necessàries per a l’exercici professional. Atès el caràcter científic dels estudis de biologia, se’n considera un objectiu prioritari l’adquisició d’una actitud científica en la interpretació del nostre entorn, que genere professionals amb una visió general del paper de la ciència en la societat actual.

Informacions pràctiques:

Les pràctiques de laboratori es fan en grups reduïts i les TIC són l’eina habitual en l’ensenyament.  Aquest grau i el grau en Biotecnologia tenen un elevat nivell de transversalitat (crèdits comuns). Comparteixen els 60 crèdits de formació bàsica i, a més, els titulats i titulades en Bioquímica i Ciències Biomèdiques poden demanar el reconeixement d’un total de 148 crèdits per al grau en Biotecnologia.