Consulta l'oferta de graus.
.

Treball Fi de Grau TADE

En el Doble Grau en TADE el Treball de Fi de Grau és una matèria de 10 crèdits ECTS.

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València.

Sol·licitud, documents i presentació

Les instruccions pròpies, els requisits, oferta de treballs, procediment per a la realització i per a la presentació estan disponibles en la pàgina web de la Facultat d'Economia.