Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: Virginia Soldino Garmendia
Crèdits totals: 66 | Obligatori: 60, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35052 Criminologia I 9 Obligatori Veure fitxa
35198 Dret civil I 6 Obligatori Veure fitxa
35199 Dret constitucional I 9 Obligatori Veure fitxa
35059 Estadística 6 Obligatori Veure fitxa
35206 Institucions jurídiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
35056 Mètodes d'investigació en ciències socials I 6 Obligatori Veure fitxa
35058 Psicologia criminal 6 Obligatori Veure fitxa
35055 Sociologia jurídica 6 Obligatori Veure fitxa
35200 Teoria del dret 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

2n curs

Coordinació: Vicenta Tasa Fuster
Crèdits totals: 75 | Obligatori: 75.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35207 Dret civil II 9 Obligatori Veure fitxa
35218 Dret constitucional II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35221 Dret del treball I 4,5 Obligatori Veure fitxa
35219 Dret mercantil I 9 Obligatori Veure fitxa
35215 Dret penal I 9 Obligatori Veure fitxa
35066 Dret processal penal I 6 Obligatori Veure fitxa
35078 Medicina legal 6 Obligatori Veure fitxa
35074 Mètodes d'investigació en les ciències socials II 6 Obligatori Veure fitxa
35069 Política criminal 6 Obligatori Veure fitxa
35079 Psiquiatria forense 6 Obligatori Veure fitxa
35075 Tècniques d'anàlisi criminal 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Carmen Rodilla Martí
Crèdits totals: 72 | Obligatori: 72.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35071 Criminologia II 6 Obligatori Veure fitxa
35222 Dret del treball II 9 Obligatori Veure fitxa
35217 Dret internacional públic 7,5 Obligatori Veure fitxa
35220 Dret mercantil II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35065 Dret penal de menors 6 Obligatori Veure fitxa
35216 Dret penal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35068 Seguretat pública i privada 9 Obligatori Veure fitxa
35076 Transmissions, imatge i so 6 Obligatori Veure fitxa
35070 Victimologia 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: José Francisco Planells Garcés
Crèdits totals: 70,5 | Obligatori: 61,5, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35208 Dret civil III 7,5 Obligatori Veure fitxa
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa
35064 Dret penitenciari 6 Obligatori Veure fitxa
35067 Dret processal penal II 6 Obligatori Veure fitxa
35061 Investigació criminal: perfil i informe criminològic 4,5 Obligatori Veure fitxa
35073 Mediació 6 Obligatori Veure fitxa
35077 Policia científica 7,5 Obligatori Veure fitxa
35060 Prevenció i tractament de la delinqüència 9 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

5é curs

Coordinació: José Juan Castelló Pastor
Crèdits totals: 61,5 | Obligatori: 61,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35209 Dret civil IV 6 Obligatori Veure fitxa
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa
35226 Dret internacional privat 7,5 Obligatori Veure fitxa
35227 Filosofia del dret 4,5 Obligatori Veure fitxa
35072 Gènere i violència 4,5 Obligatori Veure fitxa
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
35095 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
35094 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35085 Delinqüència organitzada 4,5 Optatiu Veure fitxa
35204 Dret eclesiàstic de l'estat 6 Optatiu Veure fitxa
35082 Dret internacional penal 4,5 Optatiu Veure fitxa
35203 Dret romà 6 Optatiu Veure fitxa
35202 Economia política 6 Optatiu Veure fitxa
35092 Estrangeria 6 Optatiu Veure fitxa
35201 Història del dret 9 Optatiu Veure fitxa
35083 Anglès tècnic 4,5 Optatiu Veure fitxa
35080 Intervenció social i comunitària preventiva 6 Optatiu Veure fitxa
35091 Investigació d'accidents 4,5 Optatiu Veure fitxa
35089 Investigació privada: tècniques i deontologia professional 4,5 Optatiu Veure fitxa
35090 Mitjans i tècniques d'intervenció 6 Optatiu Veure fitxa
35081 Psicobiologia de la violència 6 Optatiu Veure fitxa
35093 Seguretat viària 4,5 Optatiu Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Optatiu Veure fitxa
35084 Toxicologia aplicada i Psicofarmacologia 4,5 Optatiu Veure fitxa