Consulta l'oferta de graus.
.

1r curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 75 | Obligatori: 69, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35198 Dret civil I 6 Obligatori Veure fitxa
35199 Dret constitucional I 9 Obligatori Veure fitxa
35202 Economia política 6 Obligatori Veure fitxa
36709 Fonaments de ciència política i de l'administració I 6 Obligatori Veure fitxa
36710 Fonaments de ciència política i de l'administració II 6 Obligatori Veure fitxa
36704 Geografia Humana 6 Obligatori Veure fitxa
36706 Història del pensament polític I 6 Obligatori Veure fitxa
36707 Història del pensament polític II 6 Obligatori Veure fitxa
36701 Introducció a la Sociologia 6 Obligatori Veure fitxa
35200 Teoria del dret 6 Obligatori Veure fitxa
36708 Universitat, investigació i política 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

2n curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 73,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35207 Dret civil II 9 Obligatori Veure fitxa
35218 Dret constitucional II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35217 Dret internacional públic 7,5 Obligatori Veure fitxa
35212 Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori Veure fitxa
36750 Gènere i política 6 Obligatori Veure fitxa
36716 Història de les institucions de l'Espanya contemporània 6 Obligatori Veure fitxa
36718 Sistema polític espanyol i de la Comunitat Valenciana I 6 Obligatori Veure fitxa
36719 Sistema polític espanyol i de la Comunitat Valenciana II 6 Obligatori Veure fitxa
36720 Tècniques d'investigació qualitatives 6 Obligatori Veure fitxa
36721 Tècniques d'investigació quantitatives 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 69 | Obligatori: 69.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36712 Actors polítics: partits, grups d'interès i moviments socials 6 Obligatori Veure fitxa
36713 Cultura i comportament polítics 6 Obligatori Veure fitxa
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35208 Dret civil III 7,5 Obligatori Veure fitxa
35221 Dret del treball I 4,5 Obligatori Veure fitxa
35219 Dret mercantil I 9 Obligatori Veure fitxa
35215 Dret penal I 9 Obligatori Veure fitxa
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
36714 Economia del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa
36727 Formes d'organització administrativa 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 72 | Obligatori: 72.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36722 Anàlisi i avaluació de polítiques públiques 6 Obligatori Veure fitxa
36723 Comunicació política, institucional i noves tecnologies 6 Obligatori Veure fitxa
36724 Cooperació internacional i desenvolupament 6 Obligatori Veure fitxa
36725 Democràcia i auditoria democràtica 6 Obligatori Veure fitxa
35222 Dret del treball II 9 Obligatori Veure fitxa
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa
35220 Dret mercantil II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35216 Dret penal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
36728 Institucions de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
36729 Política comparada 6 Obligatori Veure fitxa
36717 Relacions internacionals 6 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 66 | Obligatori: 66.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35209 Dret civil IV 6 Obligatori Veure fitxa
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa
35226 Dret internacional privat 7,5 Obligatori Veure fitxa
35214 Dret processal III 4,5 Obligatori Veure fitxa
35227 Filosofia del dret 4,5 Obligatori Veure fitxa
36731 Lideratge polític i assessoria institucional 4,5 Obligatori Veure fitxa
36748 Polítiques públiques sectorials 4,5 Obligatori Veure fitxa
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
36756 Pràctiques externes 13,5 Obligatori Veure fitxa
36749 Teoria i filosofia política contemporània 4,5 Obligatori Veure fitxa
36757 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35204 Dret eclesiàstic de l'estat 6 Optatiu Veure fitxa
35203 Dret romà 6 Optatiu Veure fitxa
35201 Història del dret 9 Optatiu Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Optatiu Veure fitxa