Consulta l'oferta de graus.
.

ANECA és una fundació estatal que té com objectiu aportar garantia externa de qualitat al sistema universitari i contribuir a la seua millora constant.

ANECA desenvolupa diferents programes per a portar a terme la seua activitat (avaluació, certificació i acreditació), amb la finalitat  d' integrar el nostre sistema en l'Espai Europeu d'Educació Superior:

Programes d'avaluació d'ensenyaments i institucions :

  • Programa VERIFICA: avalua les propostes dels plans d'estudi dissenyats d'acord amb els objectius establerts per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Programa MONITOR: efectua el seguiment d'un programa verificat  fins que ha de presentar-se de nou per a renovar la seua acreditació.
  • Programa AUDIT: dirigit als centres universitaris per a orientar-los en l'establiment de sistemes de garantia interna de qualitat.
  • Menció de qualitat a Programes de Doctorat: suposa un reconeixement a la solvència cientificotècnica i formadora de determinats programes de doctorat.

Programes d'avaluació del professorat :

  • Per a la contractació (PEP): avalua l'activitat docent i investigadora i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor, professor col·laborador i professor d'universitat privada) establertes en la LOMLOU.
  • Acreditació Nacional (ACADEMIA): avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (Professors Titulars d'Universitat i Catedràtics d'Universitat).
  • Programa DOCENTIA: dóna suport a les universitats perquè dissenyen mecanismes propis per a valorar la qualitat de l'activitat docent del seu professorat.

Documentació addicional