Descripció de l'acció formativa

Desenvolupament de competències de comunicació científica.
Fomentar l'organització del coneixement i el desenvolupament d'arguments lògics i coherents fent servir el model IMRDC
Conèixer i fer ús efectiu de la redacció, estructura i llenguatge propis de l'article científic, els aspectes ètics que regeixen la publicació científica i el procés editorial relacionat amb la publicació d'articles
científics

Programa formatiu Escuela Doctoral- Activitats formació transversal doctorat
Contingut del programa formatiu

Si bé lactivitat essencial del doctorat és la investigadora, els programes de doctorat inclouen altres activitats formatives que comprenen tant la formació transversal com la formació específica de làmbit de cada programa.

Les activitats transversals aprovades s'ofereixen en una o més edicions, depenent del nombre d'estudiants previst, amb dates, perfils i idiomes diferents. Totes les edicions es cursen en modalitat a distància (en línia), tenen una durada equivalent a 15 hores i s'imparteixen a través de l'aula virtual de la UV

Competències assolides Comunicació en la llengua pròpia
Àrees temàtiques
  • Llengües, comunicació i expressió oral i escrita
  • Aprenentatge i recursos educatius
Curs Acadèmic 2021-2022
Organitza Escola de Doctorat
Nombre de places 50
Criteris d'admissió
  • Ordre d'inscripció
  • Vinculació al títol
Adreçat a Estudiants
Estudiants de Doctorat Estudiants de qualsevol doctorat
Duració 15 hores/ 15 horas/ 15 hours (hores)
Coincideix amb període classes ordinàries Si
Modalitat d’impartició En línia síncrona
Modalitat desenvolupament Altres
Idioma d'impartició
  • Castellà
  • Anglés
  • Valencià
Campus Altres espais de la UV
Sistema d’avaluació
  • Prova avaluació aprenentatge
  • Presencialitat
  • Tasques realitzades
Es reconeixen els crèdits per participació No
És gratuït Si
Data inici inscripció 02/12/21
Data final inscripció 17/12/21
Contacte Correu Electrònic sfp@uv.es
Contacte Telèfon 961 625 030
Matricula't