Descripció de l'acció formativa

Disseny i elaboració del seu CV i de la carta de presentació.
Adquisició dhabilitats per superar amb èxit les diferents fases dun procés de selecció.
Tècniques per a la planificació i l'elaboració de la seva estratègia d'inserció.
Claus per a la creació i consolidació del seu Networking professional.
Coneixement de la carrera investigadora, procés i recursos

Programa formatiu Escola Doctoral- Activitats formació transversal doctorat
Contingut del programa formatiu

Si bé lactivitat essencial del doctorat és la investigadora, els programes de doctorat inclouen altres activitats formatives que comprenen tant la formació transversal com la formació específica de làmbit de cada programa.

Les activitats transversals aprovades s'ofereixen en una o més edicions, depenent del nombre d'estudiants previst, amb dates, perfils i idiomes diferents. Totes les edicions es cursen en modalitat a distància (en línia), tenen una durada equivalent a 15 hores i s'imparteixen a través de l'aula virtual de la UV

Competències assolides Iniciativa i emprenedoria
Àrees temàtiques Aprenentatge i recursos educatius
Curs Acadèmic 2021-2022
Organitza Escola de Doctorat
Criteris d'admissió
  • Ordre d'inscripció
  • Vinculació al títol
Adreçat a Estudiants
Estudiants de Doctorat Estudiants de qualsevol doctorat
Data inici acció formativa 16/02/22
Data final acció formativa 09/03/22
Duració 15 hores/ 15 horas/ 15 hours (hores)
Coincideix amb període classes ordinàries Si
Modalitat d’impartició En línia síncrona
Modalitat desenvolupament Altres
Idioma d'impartició Castellà
Campus Altres espais de la UV
Sistema d’avaluació
  • Prova avaluació aprenentatge
  • Presencialitat
  • Tasques realitzades
Es reconeixen els crèdits per participació No
És gratuït Si
Data inici inscripció 02/12/21
Data final inscripció 17/12/21
Professorat No UV

Eva Lira Rodríguez

Vicente González-Romà

Contacte Correu Electrònic sfp@uv.es
Contacte Telèfon 961 625 030
Matricula't