Descripció de l'acció formativa

Conèixer com s'avaluen productes científics, saber calcular els principals indicadors bibliomètrics i els criteris de les principals agències d'avaluació.
Conèixer i saber utilitzar les eines d'anàlisi principals de l'activitat investigadora.
Conèixer i saber utilitzar els recursos principals per obtenir indicis i indicadors de qualitat i impacte.
Conèixer les principals revistes en Ciències Humanes i Socials i les estratègies de publicació a les principals revistes de Ciències Humanes i Socials.

Programa formatiu Escola Doctoral- Activitats formació transversal doctorat
Contingut del programa formatiu

Si bé lactivitat essencial del doctorat és la investigadora, els programes de doctorat inclouen altres activitats formatives que comprenen tant la formació transversal com la formació específica de làmbit de cada programa.

Les activitats transversals aprovades s'ofereixen en una o més edicions, depenent del nombre d'estudiants previst, amb dates, perfils i idiomes diferents. Totes les edicions es cursen en modalitat a distància (en línia), tenen una durada equivalent a 15 hores i s'imparteixen a través de l'aula virtual de la UV

Competències assolides Comunicació en la llengua pròpia
Àrees temàtiques Aprenentatge i recursos educatius
Curs Acadèmic 2021-2022
Organitza Escola de Doctorat
Criteris d'admissió
  • Ordre d'inscripció
  • Vinculació al títol
Adreçat a Estudiants
Estudiants de Doctorat Estudiants de qualsevol doctorat
Duració 15 hores/ 15 horas/ 15 hours (hores)
Coincideix amb període classes ordinàries Si
Modalitat d’impartició En línia síncrona
Modalitat desenvolupament Altres
Idioma d'impartició
  • Castellà
  • Anglés
  • Valencià
Campus Altres espais de la UV
Sistema d’avaluació
  • Prova avaluació aprenentatge
  • Presencialitat
  • Tasques realitzades
Es reconeixen els crèdits per participació No
És gratuït Si
Data inici inscripció 02/12/21
Data final inscripció 17/12/21
Contacte Correu Electrònic sfp@uv.es
Contacte Telèfon 961 625 030
Matricula't