Descripció de l'acció formativa

El curs servirà per utilitzar els serveis informàtics de la Universitat: correu, disc, aula virtual, VPN…, per utilitzar les biblioteques i els seus serveis i per trobar i utilitzar la informació que necessites per fer correctament els teus treballs acadèmics.

 

Programa formatiu Formació en línia-Servei de Biblioteques
Contingut del programa formatiu

Les biblioteques de la Universitat de València donen formació als estudiants de grau i postgrau perquè adquireixin les competències informacionals per fer els treballs de classe, treballs de fi de grau i treballs als cursos de postgrau.
També formen a l'ús de la biblioteca i els seus serveis.
Gràcies a aquesta formació, els estudiants són capaços de localitzar informació, avaluar-la, organitzar-la i fer-la servir per als seus treballs.

Competències assolides Competències digitals
Àrees temàtiques Eines digitals, tecnologies de la informació i xarxes
Curs Acadèmic 2021-2022
Criteris d'admissió Ordre d'inscripció
Adreçat a Estudiants
Data inici acció formativa 04/10/21
Data final acció formativa 07/11/21
Duració 10 hores/ 10 horas/ 10 hours (hores)
Coincideix amb període classes ordinàries Si
Modalitat d’impartició En línia síncrona
Modalitat desenvolupament Curs
Idioma d'impartició Valencià / Castellà
Campus Altres espais de la UV
Sistema d’avaluació
  • Prova avaluació aprenentatge
  • Presencialitat
  • Tasques realitzades
Es reconeixen els crèdits per participació Si
Nombre de crèdits reconeguts 1,5 crèdits/ 1,5 créditos/ 1,5 credits
Preu 27,34 €
Data inici inscripció 31/01/22
Data final inscripció 23/02/22
Contacte Correu Electrònic direcciosbd@uv.es
Contacte Telèfon 963 828 969
Matricula't