Image de la noticia

Resolució del vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat

de València, d'11 de novembre de 2020, amb el llistat de beneficiaris de les beques convocades a través del Programa "Becas Santander Progreso" per a l'estudiantat de grau en centres propis de la Universitat de València en el curs 2020-2021.

Llista d'enllaços: