Image de la noticia

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General

d’Universitats, per la qual s’adjudiquen i es deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat

Valenciana.

El termini per a presentar recurs finalitza el 24 d'abril de 2021.

Llista d'enllaços: