Image de la noticia

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’adjudiquen i es deneguen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2021/2022 en les universitats de la Comunitat Valenciana. 

Termini presentació recurs reposició: De 30 de juliol fins 29 d'agost de 2022